LÆRINGSTILER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LÆRINGSTILER by Mind Map: LÆRINGSTILER

1. AUDITIV

1.1. LIKER Å LÆRE VED Å LYTTE

1.2. VIDEO

1.3. LYD

2. VISUELL

2.1. LIKER Å LÆRE VED Å SE

2.2. VIDEO

2.3. ANIMASJON

2.4. TEKST

2.5. BILDE

3. TAKTIL

3.1. LIKER Å LÆRE VED Å TA OG FØRE PÅ

3.2. OBJEKT

3.3. VIDEO

3.4. PRAKTISK UTFØRING

4. KINESTETISK

4.1. LIKER Å VÆRE I BEVEGELSE NÅR DE LÆRER

4.2. ANIMASJON

4.3. VIDEO

4.4. LYD

4.5. PRAKTISK UTFØRING