BAB 7:Malaysia Yang Berdaulat

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BAB 7:Malaysia Yang Berdaulat by Mind Map: BAB 7:Malaysia Yang Berdaulat

1. Negei-negeri dan Reaksi Negeri Yang Terlibat

1.1. a) Persekutuan Tanah Melayu

1.1.1. menerima prinsip gagasan Persekutuan Malaysia.

1.2. b) Singapura

1.2.1. mengalu-alukan gagasan Persekutuan Malaysia.

1.3. c) Sabah

1.3.1. menyokong manakal sebahagian parti menentang kemudian menyokong

1.4. d) Sarawak

1.4.1. kesemua parti politik sokong gagasan Persekutuan Malaysia.

1.5. e) Brunei

1.5.1. gagasan Malaysia dapat sokongan kuat Sultan Omar Ali Saifuddin namun

2. Matlamat Pembentukan Persekutuan Malaysia

2.1. Mempercepatkan Kemerdekaan:

2.2. Keseimbangan Kaum

2.3. Memajukan Sosioekonomi

2.4. Keselamatan & Kestabilan Negara

3. Langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia

3.1. 1. 27 Mei 1961- Gagasan Persekutuan Malaysia

3.2. 2. Julai 1961- Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

3.3. 3. Feb-Apr 1962 – Suruhanjaya Cobbold

3.4. 4. Ogos 1962 – Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK)

3.5. 5. Sept.1962- Referendum Singapura

3.6. 6. Ogos 1963- Suruhanjaya PBB

3.7. 7. 16 September 1963-

4. Usaha ke Arah Perdamaian Malaysia-Indonesia

4.1. 3. Persidangan di Bangkok (Februari 1964)

4.2. 1. Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo (Mei 1963)

4.3. 4. Persidangan di Tokyo (Jun 1964)

4.4. 2. Sidang Kemuncak di Manila (30 Julai – 5 Ogos 1963)

5. Idea Pembentukan Persekutuan Malaysia

5.1. dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman

5.2. perjuangan untuk bebaskan Sarawak, Sabah, Singapura & Brunei daripada penjajahan British

5.3. Gabungkan negeri2 berkenaan dengan Tanah Melayu & membentuk Persekutuan Malaysia

6. Pemisahan Singapura

6.1. i) Masalah Ekonomi

6.2. ii) Konsep Malaysian Malaysia

6.3. iii) Pertikaian Parti Perikatan – PETIR

6.4. iv) Rusuhan Kaum