KONFRONTASI DAN PERDAMAIAN

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KONFRONTASI DAN PERDAMAIAN by Mind Map: KONFRONTASI DAN PERDAMAIAN

1. 1. Apabila Malaysia diisytiharkan, Indonesia dan Filipina enggan iktiraf Malaysia

2. 2. Indonesia melancarkan konfrontasi.

3. 3. Filipina menunjukkan reaksi yang sama

4. 4 tentera Indonesia menceroboh kawasan di Semenanjung, Sarawak dan Sabah

5. 5. Malaysia membuat bantahan rasmi terhadap pencerobohan tentera Indonesia kepada PBB melalui Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman.

6. 6. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat bertindak kerana dihalang oleh kuasa veto Rusia. Rusia bertindak sedemikian kerana mempunyai hubungan baik dengan Indonesia.

7. 7. Kerajaan menyusun semula Pasukan Pertahanan Tempatan (PPT) atau dikenali Askar Wataniah.

8. 8. Rakyat tempatan menyertai PPT untuk pertahankan negara daripada pencerobohan tentera Indonesia.

9. 9. Malaysia dapat sokongan tentera negara Komanwel

10. 10. Rakyat Malaysia bersatu menghadapi konfrontasi

11. 11. Konfrontasi terhadap Malaysia semakin kendur apabila tentera Indonesia pimpinan Jeneral Soeharto berjaya ambil alih kuasa daripada Presiden Soekarno selepas peristiwa Gestapo 30 September.

12. 12. Gestapo 30 September merupakan percubaan rampasan kuasa oleh PKI di Indonesia

13. 13 Perjanjian pemulihan hubungan Malaysia dengan Indonesia ditandatangani pada bulan Ogos 1966.

14. 14. Filipina memulihkan hubungan dengan Malaysia.