Bab 7 : Malaysia Yang Berdaulat

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bab 7 : Malaysia Yang Berdaulat by Mind Map: Bab 7 : Malaysia Yang Berdaulat

1. .

2. Langkah Ke Arah Pembentukan Persekutuan Malaysia

2.1. Gagasan Persekutuan Malaysia dicadangkan-Tunku Abdul Rahman

2.2. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

2.3. Suruhanjaya Cobbold

2.4. Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK)

2.5. Referendum SIngapura

2.6. Suruhanjaya PBB

3. Reaksi Pembentukan Perskutuan Malaysia

3.1. Negeri-Negeri Terlibat

3.2. Negara-Negara Jiran

3.3. Negara-Negara Barat

4. Matlamat

4.1. Mempercepat Kemerdekaan

4.2. Keseimbangan Kaum

4.3. Keselamatan & Kestabilan Negara

4.4. Memajukan Sosioekonomi

5. Pembentukan Persekutuan Malaysia

5.1. Goal 1

5.2. Negeri-Negeri yang terlibat.

5.3. Simbol kedaulatan Malaysia

6. Persekutuan Malaysia 1963

7. Jata dan bendera Malaysia

8. Indonesia dan Filipina menentang idea gagasan Malaysia.

9. Amerika dan British menyokong bagi mengelakkan penyebaran Komunis.

10. Konfrontasi

11. .

12. Pemisahan Sigapura (1965)

13. Faktor:

14. Konsep Malaysian Malaysia

15. Rusuhan Kaum

16. Masalah Ekonomi

17. Pertikaian Parti Perikatan-PETIR

18. .