Yeni Düzen İşe Alım Platformu

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Yeni Düzen İşe Alım Platformu by Mind Map: Yeni Düzen İşe Alım Platformu

1. Aday istediği işe başvurur

2. Adaylar CV Doldurur

2.1. Statik bilgileri girer

2.2. Çalışmak istediği pozisyonları berliler

2.3. Test Envanterleri doldurur

3. Aday kendi gelişimini planlar

3.1. Sistem istenilen pozisyona gerekli yetkinlikleri verir

3.2. Sistem adayın gelişimi için eğitimler önerir ve verir

3.3. isteilen pozisyonlara uygun gelişim önerileri alır.

4. Firmalar pozisyon ilanı verir

4.1. Firmanın pozisyonlar için görev tanımları çıkar ve sistemde tüm pozisyonları olur.

4.2. İlan yetkinlik analizini ve ilan aslında pozisyonun ihtiyac analizini içerir

4.3. Uyum skorunu belirler. ( Yetenek%20, Sertifika olması %40, tecrübe %15 gibi)

5. Pozisyona uygunluk listesi

5.1. Gümüş liste

5.1.1. Sadece filtreleme imkanı verir. Statik bilgilerin elemesi ile uygunluk çıkarır

5.2. Altın liste

5.2.1. Test envanter sonuçlarına göre uygunlukları hesaplayıp listeyi verir

6. Belirlenen adaylar ile mülakat

6.1. Mülakat sorularını sistemden alabilir

6.2. Belirlenen adaylar ile Online İnterview yapabilir.