Інформаційні технології у суспільстві.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні технології у суспільстві. by Mind Map: Інформаційні технології у суспільстві.

1. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи;

1.1. Програмне забезпечення

1.1.1. Розробка програмного забезпечення.

1.2. Материнська плата

1.3. Апаратне забезпечення

2. Інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ-компетентності;

2.1. Широке значенна

2.1.1. Це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

2.2. Вузьке значення

2.2.1. Сукупність знань та вмінь по ефективній інформаційній діяльності, тобто такій ІД, яка досягає поставленої цілі.

2.3. Поняття інформаційної культури

2.3.1. 1. Аудіовізуальна культура

2.3.2. 2. Логічна культура

2.3.3. 3. Семіотична культура

2.3.4. 4. Понятійно-термінологічна культура

2.3.5. 5. Технологічна культура

2.3.6. 6. Комунікаційна культура

2.3.7. 7. Мережева культура

2.4. Інтелектуальна власність та авторське право

2.5. Правила работи за компьютером

3. Інформаційні системи (ІС)

3.1. Етапи роботи ІС

3.1.1. Зародження

3.1.2. Обробка

3.2. Інформація

3.2.1. Інформа́ція

3.2.2. Властивості інформації

3.2.2.1. 1. Актуальність

3.2.2.2. 2. Об"єктивність

3.2.2.3. 3. Достовірність

3.2.2.4. 4 .Доступність

3.2.2.5. 5. Повнота

3.2.2.6. 6. Цінність

3.2.3. Види

3.2.3.1. ВІзуальна

3.2.3.2. Аудіальна

3.2.3.3. Нюхова

3.2.3.4. Смакова

3.2.3.5. Тактильна

3.2.4. Процеси

3.2.4.1. Пошук інформації

3.2.4.2. Збирання інформації

3.2.4.3. Зберігання інформації

3.2.4.4. Подання інформації

3.2.4.5. Опрацювання інформації

3.2.4.6. Передавання інформації

3.2.4.7. Захист інформації

4. Інформаційні технології

4.1. Види сучасних інформаційних технологій

4.1.1. 1. Інформаційна технологія опрацювання даних

4.1.2. 2. Інформаційна технологія керування

4.1.3. 3. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень

4.1.4. 4. Інформаційна технологія експертних систем

4.2. Етапи розвитку інформаційних технологій

4.2.1. Комп'ютерний етап

4.2.1.1. Почався з винаходу електронної обчислювальної машини.

4.2.1.2. Форми запису даних

4.2.1.2.1. Магнітний запис на диск або стрічку, лазерний запис на компакт-диск.

4.2.2. Знаряддя праці

4.2.2.1. Комп'ютер і відповідне програмне забезпечення.

4.2.2.2. Спосіб запису даних

4.2.2.2.1. Магнітний або лазерний запис.

4.3. Початок розвитку

4.3.1. З 1960-их років XX століття, разом з появою і розвитком перших інформаційних систем.

4.3.1.1. Інформаційна технологія - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки й передачі даних.

4.4. Архітектура комп'ютера

4.4.1. Це набір дисциплін, які описують функціональність, організацію та реалізацію комп'ютерних систем.

4.5. Основні пристрої системного блоку (моноблоку)

4.5.1. 1. Блок питання

4.5.2. 2. Материнська плата

4.5.2.1. На материнській платі розміщено центральний процесор та чіпсет - набір мікросхем, спроектований для спільної роботи а метою виконання певних функцій. Оперативну пам’ять, відеокарту тощо вставляють у спеціальні розніми на материнській платі — слоти розширення.

4.5.3. 3. Плати розширення

4.5.4. 4. Жорсткий диск

4.5.5. 5. Індикатори

4.6. Властивості процесорів

4.6.1. http://informat.in.ua/procesor-osnovni-xarakteristiki-i-funkci%D1%97-procesoriv.html

4.7. Види пам'яті

4.7.1. 1. Образна

4.7.1.1. Виявляється в запам’ятовуванні образів, уявлень конкретних предметів, явищ, їх властивостей.

4.7.2. 2. Словесно - логічна

4.7.2.1. Це думки, поняття, судження, умовиводи, які відображають предмети і явища в їх істотних зв’язках і відносинах.

4.7.3. 3. Рухова

4.7.3.1. Виявляється в запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів.

4.7.4. 4. Емоційна

4.7.4.1. Виявляється в запам’ятовуванні людиною своїх емоцій та почуттів.

4.8. Види комп'ьтерів

4.8.1. Персональний комп'ютер

4.8.2. Ноутбук (Лептоп)

4.8.3. Настільний комп'ютер