STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia by Mind Map: STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia

1. WPROWADZENIE

1.1. Prezentacja opisywanej osoby

1.1.1. krótkie uzasadnienie wybory osoby

1.1.2. wykorzystane źródła informacji o opisywanej osobie

2. 2. Ogólna charakterystyka funkcjonowania dziecka

2.1. informacje o stanie zdrowia

2.2. wydolność fizyczno-umysłowa

2.3. sen, apetyt, samopoczucie

2.4. zakres obowiązków domowych

2.5. sytuacja rodzinna

2.5.1. miejsce dziecka w rodzinie

2.5.2. rola rodziny w życiu dziecka

2.5.3. stosunek do rodziców

2.6. sytuacja szkolna

2.6.1. sposób pełnienia roli ucznia

2.6.2. czas poświęcany na naukę

2.6.3. sukcesy lub niepowodzenia szkolne

2.6.4. stosunek do nauki i szkoły

2.7. kontakty z rówieśnikami

2.7.1. ilość

2.7.2. częstość

2.7.3. formy

2.7.4. posiadanie przyjaciół

2.7.5. przynależenie do ścisłych grup rówieśniczych

2.7.6. rola rówieśników w życiu dziecka

2.8. ewentualne problemy wychowawcze

2.8.1. rodzinne

2.8.2. szkolne

2.8.3. aktualne i w przeszłości

3. 1. Podstawowe dane o dziecku

3.1. wiek

3.2. płeć

3.3. szkoła, do której uczęszcza

3.4. miejsce zamieszkania

3.5. wygląd zewnętrzny

3.6. typ rodziny

4. Wywiad psychologiczny