Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia by Mind Map: STUDIUM PRZYPADKU
schemat opracowania wprowadzenia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia

WPROWADZENIE

Prezentacja opisywanej osoby

krótkie uzasadnienie wybory osoby

wykorzystane źródła informacji o opisywanej osobie

2. Ogólna charakterystyka funkcjonowania dziecka

informacje o stanie zdrowia

wydolność fizyczno-umysłowa

sen, apetyt, samopoczucie

zakres obowiązków domowych

sytuacja rodzinna

miejsce dziecka w rodzinie

rola rodziny w życiu dziecka

stosunek do rodziców

sytuacja szkolna

sposób pełnienia roli ucznia

czas poświęcany na naukę

sukcesy lub niepowodzenia szkolne

stosunek do nauki i szkoły

kontakty z rówieśnikami

ilość

częstość

formy

posiadanie przyjaciół

przynależenie do ścisłych grup rówieśniczych

rola rówieśników w życiu dziecka

ewentualne problemy wychowawcze

rodzinne

szkolne

aktualne i w przeszłości

1. Podstawowe dane o dziecku

wiek

płeć

szkoła, do której uczęszcza

miejsce zamieszkania

wygląd zewnętrzny

typ rodziny

Wywiad psychologiczny