Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia by Mind Map: STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

STUDIUM PRZYPADKU schemat opracowania wprowadzenia

WPROWADZENIE

Prezentacja opisywanej osoby

2. Ogólna charakterystyka funkcjonowania dziecka

informacje o stanie zdrowia

wydolność fizyczno-umysłowa

sen, apetyt, samopoczucie

zakres obowiązków domowych

sytuacja rodzinna

sytuacja szkolna

kontakty z rówieśnikami

ewentualne problemy wychowawcze

1. Podstawowe dane o dziecku

wiek

płeć

szkoła, do której uczęszcza

miejsce zamieszkania

wygląd zewnętrzny

typ rodziny

Wywiad psychologiczny