Systematyka kręgowców

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Systematyka kręgowców by Mind Map: Systematyka kręgowców

1. ptaki

2. ssaki

2.1. ssaki jajorodne

2.1.1. stekowce

2.2. ssaki niższe

2.3. ssaki wyższe (żyworodne)

3. gady

3.1. żólwie

3.2. krokodyle

3.3. sfendonty

3.4. łuskonośne

3.4.1. jaszczurki

3.4.2. węże

3.4.3. amfisbeny

4. ryby

4.1. Ryby chrzęstnoszkieletowe

4.2. ryby kostnoszkieletowe

5. płazy

5.1. wymarłe płazy pierwotne

5.2. ogoniaste

5.2.1. Cryptobranchoidea

5.2.1.1. skrzytoskrzelne

5.2.1.2. kątozębne

5.2.2. Salamandroidea

5.2.2.1. odmieńcowate

5.2.2.2. amifiumy

5.2.2.3. salamandrowate

5.2.2.4. ambystomowate

5.2.2.5. salamandry bezpłucne

5.2.2.6. syrenowate

5.3. bezogonowe

5.3.1. żabowate

5.3.2. ropuchowate

5.3.3. ropuszkowate

5.3.4. rzekotkowate

5.3.5. grzebiuszczkowate

5.4. beznogie