Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Systematyka kręgowców by Mind Map: Systematyka kręgowców
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Systematyka kręgowców

silnie zróżnicowany morfologicznie podtyp zwierząt zaliczanych do strunowców.

ptaki

Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 000 gatunków ptaków.

ssaki

ssaki jajorodne

stekowce

ssaki niższe

ssaki wyższe (żyworodne)

gady

żólwie

krokodyle

sfendonty

łuskonośne

jaszczurki

węże

amfisbeny

ryby

Ryby chrzęstnoszkieletowe

ryby kostnoszkieletowe

płazy

wymarłe płazy pierwotne

ogoniaste

Cryptobranchoidea, skrzytoskrzelne, kątozębne

Salamandroidea, odmieńcowate, amifiumy, salamandrowate, ambystomowate, salamandry bezpłucne, syrenowate

bezogonowe

żabowate

ropuchowate

ropuszkowate

rzekotkowate

grzebiuszczkowate

beznogie