Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Systematyka kręgowców by Mind Map: Systematyka kręgowców
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Systematyka kręgowców

silnie zróżnicowany morfologicznie podtyp zwierząt zaliczanych do strunowców.

ptaki

Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 000 gatunków ptaków.

ssaki

ssaki jajorodne

ssaki niższe

ssaki wyższe (żyworodne)

gady

żólwie

krokodyle

sfendonty

łuskonośne

ryby

Ryby chrzęstnoszkieletowe

ryby kostnoszkieletowe

płazy

wymarłe płazy pierwotne

ogoniaste

bezogonowe

beznogie