Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE by Mind Map: UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE

lekkie

IQ poniżej 70 punktów ( do 50 ) 70 % wszystkich upośledzeń

uboższy zasób słownictwa

zaburzone wyrażanie emocji

obniżone zdolności do przystosowywania się do nowych sytuacji

umiarkowane

IQ poniżej 50 punktów (do 30 ) 20% wszystkich upośledzeń

problemy z nawiązywaniem kontaktów

trudności w przyswajaniu wiedzy

nauczanie zintegrowane

zachowania agresywne

znaczne

IQ poniżej 30 punktów ( do 25 ) 5% wszystkich upośledzeń

widoczne odchylenia od normy w rozwoju motorycznym

widoczne opóźnienia w rozwoju widoczne już przed 5rokiem życia

szczątkowa zdolność mowy

zaburzenia zmysłowe ( wzroku, słuchu )

niezbędna opieka

głębokie

IQ poniżej 25 punktów 5% wszystkich upośledzeń

zaburzenia podstawowych czynności fizjologicznych

wymóg stałej opieki

brak mowy

częste deformacje fizyczne

bardzo słaba odporność organizmu

PRZYCZYNY

endogenne

egzogenne