UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE by Mind Map: UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE

1. lekkie

1.1. uboższy zasób słownictwa

1.2. zaburzone wyrażanie emocji

1.3. obniżone zdolności do przystosowywania się do nowych sytuacji

2. umiarkowane

2.1. problemy z nawiązywaniem kontaktów

2.2. trudności w przyswajaniu wiedzy

2.3. nauczanie zintegrowane

2.4. zachowania agresywne

3. znaczne

3.1. widoczne odchylenia od normy w rozwoju motorycznym

3.2. widoczne opóźnienia w rozwoju widoczne już przed 5rokiem życia

3.3. szczątkowa zdolność mowy

3.4. zaburzenia zmysłowe ( wzroku, słuchu )

3.5. niezbędna opieka

4. głębokie

4.1. zaburzenia podstawowych czynności fizjologicznych

4.2. wymóg stałej opieki

4.3. brak mowy

4.4. częste deformacje fizyczne

4.5. bardzo słaba odporność organizmu

5. PRZYCZYNY

5.1. endogenne

5.1.1. zaburzenia metabolizmu

5.1.1.1. wada przemiany aminokwasów (fenylopetonomia)

5.1.1.2. wada przemiany węglowodanów (galaktozenia)

5.1.2. zaburzenia chromozonalne

5.2. egzogenne

5.2.1. zaniedbania wychowawcze

5.2.2. reakca na traume

5.2.3. niedotlenienie w okresie okołoporodowym