den gode mundtlige opgave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
den gode mundtlige opgave by Mind Map: den gode mundtlige opgave

1. Kursistvinklen

1.1. bedre træning i mundtlig faglighed

1.2. lære argumentationsfølger

1.3. taksonomi

1.3.1. redegøre

1.3.2. analysere

1.3.3. reflektere

1.4. komme dybere ned i emnet

1.5. finde supplerende figurmateriale der underbygger opgaven

1.6. Den god besvarelse/aflevering

2. Lærervinklen

2.1. Ikke stille for brede opgaver til mundtlige besvarelser

2.2. arbejdsspørgsmål som ligger forud, som hjælper med den mundtlige besvarelse.

2.3. Hvordan vores formulering egner sig til mundtlig besvarelse

2.4. Finde velvalgt figurmateriale

2.5. Opgaven skal være konkret og præcist formuleret.

2.6. den "bedste formulering af opgaven"

3. Formål

3.1. overordnet: instruktionsvideoer

3.2. hvad vil vi?

3.2.1. lave det gode eksempel

4. teknikaliteter

4.1. screenCast-O-matic

4.2. ppt med lyd

4.3. mailvu ???

4.4. videooptagelser