45/123 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
45/123 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย 21 by Mind Map: 45/123  หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย 21

1. Prenolol 50 mg 1 tab ⊙ OD AC

2. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

2.1. 1.ส่งเสริมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรค

2.1.1. การออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด โดยการกระดกส้นเท้า ,ปลายเท้า การยกและกางแขนขาออก วันละประมาณ 20 นาที การเดินเร็ว

2.1.2. อาหาร ควรงดรับประทานได้แก่ ขนมหวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา นมข้นหวาน น้ำอัดลม รับประทานได้ไม่จำกัดปริมาณ ได้แก่ ผักใบเขียวทุกชนิด ผักตำลึง ผักบุ้ง กะหล่ำปลีสด ต้นหอม มะระ แตงกวา ผักคะน้า รับประทานได้แต่จำกัดปริมาณและชนิด ได้แก่ อาหารพวกแป้ง เช่น ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ขนมปังและอาหารบางอย่างต้องจำกัดจำนวน เช่น ผลไม้ต่างๆ ขนุน 2 ยวง น้อยหน่า ½ ผล

2.1.2.1. สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ : มีอาการน้ำตาลต่ำแก้ไขแล้วไม่ดีขึ้น มีแผลที่เท้า มีอาการบวมที่เท้า อ่อนเพลีย นอนราบไม่ได้ ตาพร่ามัว มีแขนขาอ่อนแรง มีไข้ มีการติดเชื้อในร่างกาย มีอาการน้ำตาลในเลือดสูง

2.2. 2.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัดตา (ต้อกระจก) เนื่องจากขาดความรู้ในการดูแลตนเอง

2.2.1. แนะนำผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงการไอจามแรงๆ การก้มศีรษะต่ำกว่าระดับเอว การตำหมาก

2.2.2. ขณะอาบน้ำให้ใช้ขันตักราดจากไหล่ลงมา ระวังอย่าให้น้ำกระเด็นเข้าตา

2.2.2.1. แนะนำผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงการออกแรงมากๆ ในการเบ่งถ่ายอุจจาระ การสั่นหน้ามากๆ ขณะแปรงฟัน

2.2.3. แนะนำผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการยกของหนัก การออกกำลังกายประเภทกระโดด เล่นโยคะ

3. คุณภิรมย์เพชรชื่น

3.1. ภาวะ สุขภาพ HT , DLP , ต่อมลูกหมากโต

3.1.1. Manidipine 20 mg 1 tab ⊙ pc

3.1.2. Atorvastatin 40 mg 1 tab ⊙ hs

3.1.3. Doxazosin 4 mg 1 tab ⊙ ac

3.1.4. Atenolol 50 mg 1 tab ⊙ pc

3.2. ข้อวินิจฉัยการพยาบาลระดับบุคคล

3.2.1. 2.) ส่งเสริมการบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวดเมื่อยและอาการปวดข้อเข่า

3.2.1.1. 1) ส่งเสริมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรค

3.2.1.1.1. แนะนาให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวัน ละ 6-8 ชั่วโมง

3.2.1.1.2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นการเพิ่มการเผาผลาญอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเลสเตอรอลและยังช่วยเพิ่มระดับ เฮชดีแอลในเลือด

3.2.1.1.3. การปรับพฤติกรรมที่ช่วยลดอาการของโรคต่อหมากหมากโต เช่น ลดความเครียด ซึ่งอาจนำไปสู่การปัสสาวะบ่อยได้ ไม่กลั้นปัสสาวะ

3.2.1.1.4. แนะนำให้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับ โรคคือ ลดหมาน มัน เค็ม เพื่อลดการทางานของไต และให้หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ

3.2.1.2. กายบริหาร การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเคลื่อนไหว ได้แก่ กล้ามเนื้อ (รวมทั้งเอ็นกล้ามเนื้อ) และข้อต่อ (ปลายกระดูก, เยื้อหุ้มข้อ, เอ็นยึดข้อ) ผู้สูงอายุควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน โดยใช้เวลาวันละ 5 ถึง 15 นาที่

3.2.1.2.1. แนะนำให้รับประทานรางจืด และเตยหอม เพื่อช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย

3.2.1.3. การใช้แรงกายในชีวิตประจำวันและงานอดิเรก เช่น เช่น การทำสวน ซ่อมแซมเครื่องใช้ไม้สอย

3.2.2. 3.อัตราการกรองของไตลดลงเนื่องจากมีภาวะขาดน้ำ

3.2.2.1. -ดื่มน้ำให้พอเพียงอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว และดื่มให้มากขึ้นเมื่อมีภาวะที่ต้องเสียน้ำเพิ่มขึ้น

3.2.2.2. -ติดตามค่า GFR อยู่ในช่วง 45 -55 ml/min/1.73 m2

4. คุณประทีบ เพชรชื่น

4.1. HT, DM , DLP

4.2. Glipizide 5 mg 2 tab ⊙ bid pc

4.3. Metformin 500 mg 2 tab ⊙ bid pc

4.4. Pred forte 1% eye drops หยอดตาขวาข้างละ 1-2 หยด ทุก 4 ชั่วโมง

4.5. vigamox eye dropsc ข้างละ 1-2 หยด ทุก 4 ชั่วโมง