Каша Малаша

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Каша Малаша by Mind Map: Каша Малаша

1. Інформаційна система

1.1. Види інформації

1.1.1. За способом сприйняття

1.1.1.1. візуальна

1.1.1.2. аудіальна

1.1.1.3. нюхова

1.1.1.4. смакова

1.1.1.5. тактильна

1.1.2. За способом опрацювання

1.1.2.1. слова

1.1.2.2. текстова

1.1.2.3. графічна

1.1.2.4. звукова

1.1.3. За галуззю застосування

1.1.3.1. навчальна

1.1.3.2. науково-технічна

1.1.3.3. художньо-естетична

1.1.4. За способом подання

1.1.4.1. образно-знакова

1.1.4.2. сигнальна

1.1.5. Відносно системи, яка опрацьовує інформацію

1.1.5.1. вхідна

1.1.5.2. внутрішня

1.1.5.3. вихідна

1.1.6. За областю поширення

1.1.6.1. массово

1.1.6.2. з обмеженим доступом

1.1.6.3. конфіденційна

1.1.6.4. таємна

1.1.6.5. відкрита

1.1.7. Як результат інтелектуальної діяльності людини

1.1.7.1. особиста

1.1.7.2. суспільна

1.1.7.3. загально людська

1.2. Найбільш важливі властивості інформації

1.2.1. Актуальність

1.2.1.1. відповідність поточного часу

1.2.2. Об'ективність

1.2.2.1. відображення зовнішнього світу, який існує незалежно від сприймача

1.2.3. Достовірність

1.2.3.1. правдивість уявлень про джерело інформації

1.2.4. Доступність

1.2.4.1. здатність споживача сприймати інформацію

1.2.5. Повнота

1.2.5.1. ступінь подробиць уявлень про об'єкт

1.2.6. Цінність

1.2.6.1. максимально можлива користь для досягнення мети

2. Інформаційні технології

2.1. Інформаційне суспільство

2.1.1. наявність комп'ютерів

2.1.2. рівень розвитку комп'ютерних мереж

2.1.3. кількість населення що зайнято в інформаційній сфері

3. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної систем

3.1. Апаратне забеспечення

3.1.1. Материнська плата

3.1.2. Чипсет

3.1.3. Процессор

3.1.4. Оперативна пам'ять

3.1.5. постійно запом'ятовующий пристрій

3.1.6. Кеш-пам'ять

3.1.7. Вінчестер

3.1.8. Звукова карта

3.1.9. Пристрої введення

3.1.9.1. Миша

3.1.9.2. Флешка

3.1.9.3. CD-ROM

3.1.10. Пристрої виведення

3.1.10.1. Клавіатура

3.1.10.2. Відеокарта

3.1.10.3. Дінаміки

3.1.10.4. Монітор

4. Інформаційна культура

4.1. Культура користування комп'ютером

4.1.1. Вимикати комп'ютер з використанням кнопки запуску программ

4.1.2. Не зберігати данні на рабочому столі у теці мої документи

4.1.3. Використовувати антивірус

4.1.4. Правильно встановлювати программи

4.1.5. Добре продумати файлову систему і підтримувати встановлений порядок