Інформатика

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформатика by Mind Map: Інформатика

1. інформаційна система

1.1. види інформаційної системи

1.1.1. Засоби інформаційної системи

1.1.1.1. візуальна

1.1.1.2. нюхова

1.1.1.3. тактильна

1.1.1.4. аудіальна

1.1.1.5. смакова

1.1.2. За способом інформаційного опрацювання

1.1.2.1. текстова

1.1.2.2. графічна

1.1.2.3. звукова

1.1.2.4. слова

1.1.3. За галузю інформаційного

1.1.3.1. науково-технічна

1.1.3.2. художньо естетична

1.1.3.3. навчальна

1.1.4. За способом подання

1.1.4.1. сигнальна

1.1.4.2. образно-знакова

1.1.5. За областю поширення

1.1.5.1. з обмеженим доступом

1.1.5.2. таємна

1.1.5.3. відкрита

1.1.5.4. масово

1.1.5.5. конфіденсійна

1.1.6. Відносно системи, яка опрацьовує інформацію

1.1.6.1. вхідна

1.1.6.2. внутрішня

1.1.6.3. вихідна

1.1.7. Як результат інтелектуальної діяльності людини

1.1.7.1. а

1.2. Найбільш важливі властивості інформації

1.2.1. Актуальність

1.2.1.1. відповідність поточного часу

1.2.2. Об'єктивність

1.2.2.1. відображеня зовнішнього світу,який існує незалежно від сприймача

1.2.3. Достовірність

1.2.3.1. правдивість уявлень про джерело інформації

1.2.4. Доступність

1.2.4.1. здатність споживача сприймати інформацію

1.2.5. Повнота

1.2.5.1. ступень подробиць уявлень про об'єкт

1.2.6. Цинність

1.2.6.1. максимально можлива користь для досягнення мети

2. інформаційні технології

2.1. Інформаційне суспільство

2.1.1. наявність комп'ютерів

2.1.2. рівень розвитку комп'ютерних мереж

2.1.3. кількість населення що зайнято в інформаційній сфері

3. апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи

3.1. Апаратне забеспечення

3.1.1. материнська плата

3.1.2. процесор

3.1.3. оперативна пам'ять

3.1.4. чипсет

3.1.5. постійно запом'ятовуючий пристрій

3.1.6. відео-карта

3.1.7. CD-ROM

3.1.8. флешка

3.1.9. миша

3.1.10. клавіатура

3.1.11. монітор

3.1.12. вінчестер

3.1.13. кеш-пам'ять

4. інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ-компетентност

4.1. Культура користування ком' ютером

4.1.1. вимикати комп'ютер з використанням запуску програм

4.1.2. не зберігати дані на робочому столі у теці мої документи

4.1.3. добре продумати файлову систему і підтримувати встановлений порядок

4.1.4. треба правильно використовувати антивірус

4.1.5. правильно встановлювати програми