Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szko...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej by Mind Map: Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej

1. Agresja, jako forma przystosowania biologicznego i społecznego

1.1. Teorie klasyczne

1.2. Teorie współczesne

1.2.1. Teorie etologiczne

1.2.2. Teorie społecznego uczenia się zachowań agresywnych

2. Przemoc i agresja w szkole

2.1. Podmiot i przedmiot agresywnego zachowania się

2.2. Rodzaje, przejawy i formy zachowań agresywnych

2.3. Przemoc w środowisku szkolnym

2.3.1. Przemoc wśród uczniów

2.3.2. Przemoc w relacjach nauczyciel-uczeń

2.4. Przyczyny i uwarunkowania zachowań agresywnych w procesie wychowania

2.5. źródła i czynniki wpływające na kształtowanie się postaw agresywnych

2.5.1. źródła genetyczne

2.5.2. Czynniki społeczne

2.6. Skutki przemocy i sposoby jej przeciwdziałania

3. Problemy badawcze

4. Hipotezy teoretyczne

5. Zmienne i wskaźniki

5.1. Zmienne zależne

5.2. Zmienne niezależne

5.3. Wskaźniki zmiennej zależnej

5.4. Wskaźniki zmiennej niezależnej

6. Przebieg badania i metoda badań

7. Osoby badane