Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce by Mind Map: Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce

Historia szkolnictwa specjalnego

Typy szkół specjalnych w Polsce

Szkoły integracyjne

Szkoły specjalne ogólne

Szkoły przy placówkach opiekunczo-leczniczych

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach

Cele i zadania szkół specjalnych

Cele i zadania szkół specjalnych ogólnych

Cele i zadania szkół integracyjnych

Cele i zadania szkół przy placówkach opiekuńczo-leczniczych

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach sprcjalnych w Polsce

Problemy badawcze

Przebieg badania

Analiza wyników badań

Metodologia badań