Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce by Mind Map: Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce

1. Historia szkolnictwa specjalnego

2. Cele i zadania szkół specjalnych

2.1. Cele i zadania szkół specjalnych ogólnych

2.2. Cele i zadania szkół integracyjnych

2.3. Cele i zadania szkół przy placówkach opiekuńczo-leczniczych

3. Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach sprcjalnych w Polsce

4. Problemy badawcze

5. Przebieg badania

6. Analiza wyników badań

7. Metodologia badań

8. Typy szkół specjalnych w Polsce

8.1. Szkoły integracyjne

8.2. Szkoły specjalne ogólne

8.3. Szkoły przy placówkach opiekunczo-leczniczych

9. Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach