Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce by Mind Map: Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce

Historia szkolnictwa specjalnego

Typy szkół specjalnych w Polsce

Szkoły integracyjne

Szkoły specjalne ogólne

Szkoły przy placówkach opiekunczo-leczniczych

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach

Cele i zadania szkół specjalnych

Cele i zadania szkół specjalnych ogólnych

Cele i zadania szkół integracyjnych

Cele i zadania szkół przy placówkach opiekuńczo-leczniczych

Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach sprcjalnych w Polsce

Problemy badawcze

Przebieg badania

Analiza wyników badań

Metodologia badań