Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce by Mind Map: Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach specjalnych w Polsce

1. Historia szkolnictwa specjalnego

2. Typy szkół specjalnych w Polsce

2.1. Szkoły integracyjne

2.2. Szkoły specjalne ogólne

2.3. Szkoły przy placówkach opiekunczo-leczniczych

3. Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach

4. Cele i zadania szkół specjalnych

4.1. Cele i zadania szkół specjalnych ogólnych

4.2. Cele i zadania szkół integracyjnych

4.3. Cele i zadania szkół przy placówkach opiekuńczo-leczniczych

5. Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach sprcjalnych w Polsce

6. Problemy badawcze

7. Przebieg badania

8. Analiza wyników badań

9. Metodologia badań