Truy cập Hoteljob.vn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Truy cập Hoteljob.vn by Mind Map: Truy cập Hoteljob.vn

1. Đăng ký

1.1. Tạo gian tuyển dụng

1.1.1. Đăng tin tuyển dụng

1.1.1.1. Xem ứng viên

1.1.1.2. Sử dụng dịch vụ

1.1.1.2.1. Nâng cấp dịch vụ

1.1.1.2.2. Sử dụng dịch vụ tương ứng

1.1.1.2.3. Mã giảm giá

1.2. Tạo hồ sơ

1.2.1. Hoàn thành hồ sơ

1.2.1.1. Tìm việc làm

1.2.1.2. Nâng cấp hiển thị hồ sơ

2. Tìm việc làm

2.1. Nộp hồ sơ

2.1.1. Gợi ý việc làm tương tự

3. Đọc tin

4. Tìm ứng viên

4.1. Xem hồ sơ ứng viên

5. Cộng đồng