Інформаційні системи і технології в обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційні системи і технології в обліку by Mind Map: Інформаційні системи і технології в обліку

1. Інформаційна технологія

1.1. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій

1.1.1. “ручна” до XIX століття;

1.1.2. “механічна” початок XIX століття - 40-і роки XX ст;

1.1.3. “електрична” 40-60-і роки XX ст;

1.1.4. “електронна” або “комп'ютерна” – 60-ті

1.2. Світові тенденції

1.2.1. Наявність великої кількості промислово функціонуючих баз даних великого обсягу, що містять інформацію практично по усіх видах діяльності суспільства.

1.2.2. Створення технологій, що забезпечують інтерактивний доступ масового користувача до цих інформаційних ресурсів. Технічною основою даної тенденції є державні і приватні системи зв'язку і передачі даних загального призначення і спеціалізовані, об'єднані в національні, регіональні і глобальні інформаційно-обчислювальні засоби.

1.2.3. Розширення функціональних можливостей інформаційних систем, що забезпечують паралельну одночасну обробку баз даних із різноманітною структурою даних, мультиоб’єктних документів, гіперсередовищ, у тому числі реалізуючих технології створення і ведення гіпертекстових баз даних. Створення локальних, багатофункціональних проблемно-орієнтованих інформаційних систем різного призначення на основі потужних ПК і локальних мереж.

1.2.4. Провідні промислово розвиті країни мають державну політику в області розвитку ІТ і відповідні програми науково-дослідних робіт, що субсидіюються урядом, державними установами, приватними фірмами й асоціаціями.

2. Інформація та дані

2.1. Інформація

2.1.1. Класифікація інформації

2.2. Дані

3. Економічна інформація

3.1. Користувачі економічної інформації

3.2. Особливості економічної іформації

3.3. Вимоги до економічної інформації

3.4. Джерела економічної інформації

3.5. Класифікація економічної інформації