Економічна інформація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Економічна інформація by Mind Map: Економічна інформація

1. Класифікація

1.1. за функціями управління

1.1.1. планова

1.1.2. нормативна

1.1.3. облікова

1.1.4. аналітична

1.2. за відношенням до об’єкта управління

1.3. за моментом виникнення

1.3.1. первинна

1.3.2. похідна

1.4. за сталістю змісту

1.4.1. умовно-стала

1.4.2. умовно-змінна

1.5. за характеризованими сутностями

1.5.1. інформація про предмети

1.5.2. інформація про процеси

1.6. за елементами структури

1.6.1. реквізит

1.6.2. показник

1.6.3. масив

1.6.4. інформаційний потік

1.6.5. інформаційна база

2. Методи класифікації

2.1. Ієрархічний

2.1.1. Множину, яка класифікується, поділяють на підпорядковані підмножини спочатку за певною ознакою (основою поділу) на великі групування, потім кожну з них – на ряд наступних групувань, які в свою чергу поділяють на дрібніші, поступово конкретизуючи об’єкт класифікації. Між цими групуваннями встановлюються відношення підпорядкованості (ієрархії)

2.2. Фасетний

2.2.1. Множина об’єктів, що характеризується певним набором однакових для всіх об’єктів ознак (фасет), значення яких відповідають конкретним виразам зазначених ознак, може поділятися багаторазово і незалежно. Фасетний метод класифікації є однорівневим, оскільки вхідна множина об’єктів ділиться на підмножини відповідно до значень ознак окремих фасет

3. Види методів кодування

3.1. Реєстраційний

3.1.1. порядковий

3.1.2. серійно-порядко­вий

3.2. Класифікаційний

3.2.1. послідовний

3.2.2. паралельний

4. Класифікатор

4.1. Під час розв’язання економічних задач слід забезпечити їх порівнянність. Здійснюється це створенням єдиних систем групувань, побудованих за єдиними класифікаційними ознаками, – Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЕСКК ТЕІ).

4.2. Залежно від рівня затвердження та сфери застосування класифікатори ТЕІ поділяють на:

4.2.1. міжнародні

4.2.2. загальнодержавні

4.2.3. галузеві

4.2.4. класифікатори об’єднань, підприємств та установ.

5. Більш детально про економічну інформацію можна дізнатися за посиланням http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/51-e/972-ekonomichna-informatsiya.html