Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xtreme by Mind Map: Xtreme

1. Personel

2. Läge Torikatu

3. Kundkets

4. turists

5. modig manniskor

6. utlänning

7. företag

8. Dekor

9. Priserna 150 € + dryckor

10. Kundplatser 30

11. Äffärsidé "Fine dining"

12. Menu

13. Insekter

14. Fugu fisk

15. Anka embryo

16. Haggish

17. Råtta

18. Gnagare

19. Tamduva

20. Karg

21. Mörk

22. Upleva

23. 2 kock

24. 4 servitör

25. Utbildning

26. Japanska kock

27. Lokal Iso Myy