Змістовий модуль 3. Навчання мовленнєвої діяльності.

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Змістовий модуль 3. Навчання мовленнєвої діяльності. by Mind Map: Змістовий модуль 3. Навчання мовленнєвої діяльності.

1. Самостійна робота

1.1. проекти

1.2. плани-конспекти уроків

1.3. підготовка ЕМК

1.4. написання реферату

2. Модульний контроль

2.1. Перелік питань, що виноситься на МК

2.1.1. Midterm

2.2. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

2.3. .Визначальні риси аудіювання.

2.4. Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням.

2.5. Психофізіологічні механізми аудіювання.

2.6. Вимоги до текстів для навчання аудіюванню.

2.7. Труднощі аудіювання іншомовного мовлення.

2.8. Етапи навчання аудіювання.

2.9. Система вправ до навчання аудіювання. Побудова задач.

2.10. Суть і характеристика монологічного мовлення.

2.11. Психологічна характеристика монологічного мовлення.

2.12. Типи монологічних висловлювань.

2.13. Вимоги щодо навичок та вмінь зв'язного висловлювання.

2.14. Етапи навчання монологічного мовлення.

2.15. Система вправ для навчання монологічного мовлення. Вправи 1.2 та З груп.

2.16. Суть і характеристика ДМ: Структура діалогу. Труднощі оволодіння ДМ. Етапи навчання та система вправ для навчання ДМ.

2.17. Суть та цілі навчання читання.

2.18. Читання як компонент навчання ІМ.

2.19. Формування техніки читання.

2.20. Побудова задач для організації читання: а) вправи на формування навички техніки читання; б) етапи читання в класі; в) домашня робота з текстом.

2.21. Особливості писемного мовлення: а) складання слів б) формування повідомлень.

2.22. Вимоги до базового рівня володіння писемним мовленням.

2.23. Навчання техніки письма.

2.24. Етапи навчання письма: а) оволодіння графікою;б) засвоєння структурної моделі мовлення;в) оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування

2.25. Письмо - як засіб навчання та контролю.

3. Семінари

3.1. 5.Навчання аудіювання.

3.1.1. 1. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

3.1.2. 2. Визначальні риси аудіювання.

3.1.3. 3. Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням.

3.1.4. 4. Психофізіологічні механізми аудіювання.

3.1.5. 5. Вимоги до текстів для навчання аудіюванню.

3.1.6. 6. Труднощі аудіювання іншомовного мовлення.

3.1.7. 7. Етапи навчання аудіювання.

3.1.8. 8. Система вправ до навчання аудіювання. Побудова задач.

3.2. 6.Навчання монологічного та діалогічного мовлення

3.2.1. 1. Суть і характеристика монологічного мовлення.

3.2.2. 2. Психологічна характеристика монологічного мовлення.

3.2.3. 3. Типи монологічних висловлювань.

3.2.4. 4. Вимоги щодо навичок та вмінь зв'язного висловлювання.

3.2.5. 5. Етапи навчання монологічного мовлення.

3.2.6. 6. Система вправ для навчання монологічного мовлення. Вправи 1.2 та З груп.

3.2.7. 7. Суть і характеристика ДМ

3.3. 7.Навчання читанню та письму

3.3.1. 1. Навчання читання

3.3.2. 1.1. Суть та цілі навчання читання.

3.3.3. 1.2. Читання як компонент навчання ІМ.

3.3.4. 1.3. Формування техніки читання.

3.3.5. 2. Навчання письма

3.3.6. 2.1. Особливості писемного мовлення

3.3.7. 2.2. Вимоги до базового рівня володіння писемним мовленням.

3.3.8. 2.3. Роль психофізіологічного механізму.

3.3.9. 2.4.Навчання техніки письма.

3.3.10. 2.5. Етапи навчання письма:

3.3.11. 2.6. Письмо - як засіб навчання та контролю.

4. Лекції

4.1. Лекція 6. Формування умінь аудіювання.

4.2. Лекція 7. Формування умінь говоріння.

4.3. Лекція 8. Формування умінь читання і письма.

5. Exercises

5.1. Maths

5.1.1. Text book, exercises 34, 35, 36, 37