Az iskolai munka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Az iskolai munka by Mind Map: Az iskolai munka

1. 1. Hallg.: ISKOLAI KÖNYVTÁRRAL TÁMOGATHATÓ TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI

1.1. Helyszín biztosítása például iskolai versenyekhez

1.2. Források biztosítása a tanárok és diákok részére

1.3. Kultúra népszerűsítése

1.3.1. konkrétabban?

1.3.2. Színház, múzeum, könyvnépszerűsítés

1.4. Egyéni foglalkozások: internethasználati lehetőség, fejlesztőóra.

2. 2. Hallg. ISKOLAI KÖNYVTÁRRAL TÁMOGATHATÓ TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI

2.1. Helyszín biztosítása kiscsoportos foglalkozásokhoz (tanár-diák, külsős tanár)

2.1.1. kiknek?

2.2. Könyvkölcsönzés (kötelező irodalom stb.)

2.3. Iskolai könyvtár megismertetése a diákokkal tanárokkal (beiratkozás, kölcsönzés menete)

2.4. Eszközök biztosítása (számítógépek, vagy más tanórákra való eszközök), fénymásolási lehetőség

2.5. Délutáni foglalkozások (fejlesztő foglalkozások, szakkörök (kézműves, sakk, hittan)

2.5.1. milyenek? konkretizáljuk, specifikáljuk

3. 3. Hallg.: KÖZKÖNYVTÁRRAL TÁMOGATHATÓ TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI

3.1. közkönyvtár megismertetése (beiratkoztatás) könyvtárbemutató

3.2. könyvtári foglalkozás tartása

3.2.1. pl. olvasás népszerűsítése

3.2.1.1. hogyan?

3.2.1.1.1. irodalmi délutánok

3.2.1.1.2. felolvasó estek/versenyek

3.2.1.1.3. programok szervezése diákok számára

3.3. könyvtárközi kölcsönzés

3.4. források biztosítása (dokumentumok, eszközök,...)

3.4.1. hogyan? abban van a lényeg

3.4.1.1. dokumentumok/eszközök kölcsönzése, scennelés, nyomtatás,számítógép használat

3.4.1.1.1. odamegy a pedagógus!diák óra után?

3.5. adatbázis szolgáltatások

3.5.1. az iskolának hogyan?

3.5.1.1. diákokat megismertetik az adatbázisok használatával

4. 4. Hallg.: KÖZKÖNYVTÁRRAL TÁMOGATHATÓ TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI

5. Kedves Hallgatók!

5.1. Mindenki a maga munkaterületén sorolja külön buborékokba azokat az iskolai és más könyvtári területeket, szolgáltatásokat, tevékenységeket, melyek az iskolai munkát támogatják!

5.2. Új buborékot úgy lehet létrehozni, hogy a fölérendet buborékra kattintunk/állunk és a felső sávban a plusz ikonra kattintunk.

5.3. A fogalmi térkép úgy lesz átlátható, használható, ha strukturáljuk és az egyes buborékokat csoportosítjuk, hierarchiába rendezzük.

5.4. A hallgatói munkát folyamatosan követem és ilyen sárga buborékokban segítő kérdéseket, tanácsokat adok.

5.5. A feladat egy szakaszában egy addig szakirodalmat olvasó hallgató csatlakozik hozzád "szakértőként".

6. 2020 tavasz Hallgatói csoportmunka eredménye: az iskolai munka könyvtári támogatása témakörben