Az iskolai munka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Az iskolai munka by Mind Map: Az iskolai munka

1. 1. Hallg.: KÖNYVTÁRRAL TÁMOGATHATÓ TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI

1.1. Iskolai rendezvények

1.1.1. Előadók meghívása

1.1.2. Iskolai versenyeknek hely biztosítása Pl. versmondó verseny

1.2. Tanórai

1.2.1. Könyvtárhasználati óra

1.2.2. kötelező és ajánlott tananyag feldolgozása

1.2.2.1. kit,kiket? támogat ezzel?

1.2.3. Tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalom megismerése

1.2.3.1. tananyaghoz illeszthető könyvtárhasználati foglalkozások

1.2.4. információ gyűjtése

1.2.4.1. órához kapcsolódó tudományterületek megismerése

1.2.4.1.1. tananyaghoz tartozó speciális feladatok

1.3. Pedagógusok munkájának segítése

1.3.1. Szakirodalom beszerzése

1.3.2. Tantárgyakhoz kapcsolódó könyvek biztosítása

1.4. Tankönyvek megrendelése és átadása

1.5. Tanórán kívül

1.5.1. Szórakoztató irodalom biztosítása

1.5.2. A tanuló tanórán kívüli hasznos időtöltésének segítése

1.5.3. a gyorsabban haladó és az egyéni munkában lemaradt tanulók támogatása

1.6. csoportortos gyűjtőmunkák

1.6.1. szorgalmi feladatok

1.6.2. szakköri munkák támogatása

1.7. De ezek eddig nagyon jók és rendszerezettek

1.8. ENNYI?? Próbálj teljesen másra is gondolni!

2. 2. Hallg. KÖNYVTÁRRAL TÁMOGATHATÓ TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI

2.1. tanórán kívüli foglalkozások

3. 3. Hallg.: TERÜLETEI

3.1. Pedagógus munka segítés

3.1.1. Pl.: Mit könyvtáros akár könyvtári eszközökkel. (Más iskolai munkakörben, más feladatokkal, akár nem pedagógus munkakörben dolgozóként)

3.1.1.1. De a ped. munka mely részét kell/lehet segíteni?

3.1.1.2. A tanítási órákban való szemléletés

3.2. Nevelői feladatok

3.3. Szervezési munkákban való részvétel

3.4. Közösségi feladatvállalás

3.5. Képzések

4. 4. Hallg.: TERÜLETEI

4.1. oktatás

4.1.1. alapműveltség

4.1.2. készségfejlesztés

4.1.3. tanulásmódszertan

4.1.4. eszközhasználat

4.1.5. differenciálás

4.1.5.1. MIT? KIT? a felsorolt területeken mind, eltérő képességű/más iskolából átvett tanulókat - lehet, hogy nem érdemel külön fület?

4.2. nevelés

4.2.1. közösségépítés

4.2.2. környezeti

4.2.3. társadalmi

4.2.4. Tanórán kívüli segítségnyújtás

4.3. Szülőkkel való kapcsolattartás

4.3.1. Pl.: Gyermekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása.

4.4. Adminisztráció

4.5. önfejlesztés (tanárok)

4.5.1. iskolán belül

4.5.2. továbbképzési lehetőségek

4.6. minőségirányítás és ellenőrzés

4.6.1. visszacsatolás

4.6.2. pedagógusok közti együttműködés

4.7. finanszírozási feladatok

4.7.1. Pályázatok

4.7.2. településsel való együttműködés

4.7.3. más intzézményekkel való együttműködés

4.8. mentálhigiénés program

4.8.1. pedagógusok

4.8.2. tanulók

4.8.3. szülők