Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu by Mind Map: Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu

tworzenie inteligencji

płodzenie ludzi

rozważania teoretyczne

rozważania praktyczne

marzenia o sztucznej inteligencji

Myśl przewodnia: do często wymienianej triady wielkich rewolucji - Kopernikańskiej, po której przestaliśmy być centrum wszechświata, Darwinowskiej, która podważyła naszą pozycję, jako istoty idealnej na tej planecie i Freudowskiej która wykazała, że racjonalna część naszej istoty nie zawsze sprawuje kontrolę - należałoby dodać jeszcze czwartą, Asimowską, która zakłada, iż nasza inteligencja wcale nie musi być niepowtarzalnym zjawiskiem.(nie pamietam autora, tego zdania ani książki, z której zostało ono zapożyczone)