Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu by Mind Map: Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu

tworzenie inteligencji

płodzenie ludzi

rozważania teoretyczne

rozważania o sztucznej inteligencji, kryteria jakie musi sztuczna inteligencja, żeby była za taką uznana, stworzenie sztucznej ineligencji jest możliwe, gdyż:, powstają programy o coraz większej autonomiczności, ale:, inteligencję można zauważyć w działaniu całej przyrody, ale:, stworzenie sztucznej inteligencji jest niemożliwe, gdyż:, jest związana wyłącznie z życiem, ale:, jej istnienie jest niemożliwe bez DNA, ale:

jaki jest obecnie poziom sztucznej inteligencji, kmputer nie jest w stanie zrobić sam z siebie absolutnie nic. Sprawcą wszystkich działań komputera jest człowiek, ale:

rozważania praktyczne

został zbudowany komputer, stworzono Internet odporny na działanie zakłóceń zewnętrznych, powstały sieci neuronowe, pisane są programy o coraz większej złożoności, lecz:

marzenia o sztucznej inteligencji

fantastyka, literacka, I. Asimov, Trzy Prawa Robotyki, K. Capek, M. Shelley, filmowa, Star Trek, Terminator, kreuje ogólny obraz ludzkich wyobrażeń o sztucznej inteligencji i jej stosunek do inteligenji ludzkiej, wrogi, zagłada ludzkości, ostrzega, gdzyż:, obojętny, wykonywanie poleceń ludzi, kreuje przyszłość, gdyż:, przyjazny, współpraca z ludzkością, niesie nadzieję, gdyż:

Myśl przewodnia: do często wymienianej triady wielkich rewolucji - Kopernikańskiej, po której przestaliśmy być centrum wszechświata, Darwinowskiej, która podważyła naszą pozycję, jako istoty idealnej na tej planecie i Freudowskiej która wykazała, że racjonalna część naszej istoty nie zawsze sprawuje kontrolę - należałoby dodać jeszcze czwartą, Asimowską, która zakłada, iż nasza inteligencja wcale nie musi być niepowtarzalnym zjawiskiem.(nie pamietam autora, tego zdania ani książki, z której zostało ono zapożyczone)