Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu by Mind Map: Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu

1. tworzenie inteligencji

1.1. płodzenie ludzi

1.2. rozważania teoretyczne

1.2.1. rozważania o sztucznej inteligencji

1.2.1.1. kryteria jakie musi sztuczna inteligencja, żeby była za taką uznana

1.2.1.1.1. stworzenie sztucznej ineligencji jest możliwe, gdyż:

1.2.1.1.2. stworzenie sztucznej inteligencji jest niemożliwe, gdyż:

1.2.2. jaki jest obecnie poziom sztucznej inteligencji

1.2.2.1. kmputer nie jest w stanie zrobić sam z siebie absolutnie nic. Sprawcą wszystkich działań komputera jest człowiek

1.2.2.1.1. ale:

1.3. rozważania praktyczne

1.3.1. został zbudowany komputer

1.3.1.1. stworzono Internet odporny na działanie zakłóceń zewnętrznych

1.3.1.1.1. powstały sieci neuronowe

1.4. marzenia o sztucznej inteligencji

1.4.1. fantastyka

1.4.1.1. literacka

1.4.1.1.1. I. Asimov

1.4.1.1.2. K. Capek

1.4.1.1.3. M. Shelley

1.4.1.2. filmowa

1.4.1.2.1. Star Trek

1.4.1.2.2. Terminator

1.4.1.3. kreuje ogólny obraz ludzkich wyobrażeń o sztucznej inteligencji i jej stosunek do inteligenji ludzkiej

1.4.1.3.1. wrogi

1.4.1.3.2. obojętny

1.4.1.3.3. przyjazny

2. Myśl przewodnia: do często wymienianej triady wielkich rewolucji - Kopernikańskiej, po której przestaliśmy być centrum wszechświata, Darwinowskiej, która podważyła naszą pozycję, jako istoty idealnej na tej planecie i Freudowskiej która wykazała, że racjonalna część naszej istoty nie zawsze sprawuje kontrolę - należałoby dodać jeszcze czwartą, Asimowską, która zakłada, iż nasza inteligencja wcale nie musi być niepowtarzalnym zjawiskiem.(nie pamietam autora, tego zdania ani książki, z której zostało ono zapożyczone)