Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu by Mind Map: Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu

tworzenie inteligencji

płodzenie ludzi

rozważania teoretyczne

rozważania o sztucznej inteligencji, kryteria jakie musi sztuczna inteligencja, żeby była za taką uznana, stworzenie sztucznej ineligencji jest możliwe, gdyż:, powstają programy o coraz większej autonomiczności, ale:, inteligencję można zauważyć w działaniu całej przyrody, ale:, stworzenie sztucznej inteligencji jest niemożliwe, gdyż:, jest związana wyłącznie z życiem, ale:, jej istnienie jest niemożliwe bez DNA, ale:

jaki jest obecnie poziom sztucznej inteligencji, kmputer nie jest w stanie zrobić sam z siebie absolutnie nic. Sprawcą wszystkich działań komputera jest człowiek, ale:

rozważania praktyczne

został zbudowany komputer, stworzono Internet odporny na działanie zakłóceń zewnętrznych, powstały sieci neuronowe, pisane są programy o coraz większej złożoności, lecz:

marzenia o sztucznej inteligencji

fantastyka, literacka, I. Asimov, Trzy Prawa Robotyki, K. Capek, M. Shelley, filmowa, Star Trek, Terminator, kreuje ogólny obraz ludzkich wyobrażeń o sztucznej inteligencji i jej stosunek do inteligenji ludzkiej, wrogi, zagłada ludzkości, ostrzega, gdzyż:, obojętny, wykonywanie poleceń ludzi, kreuje przyszłość, gdyż:, przyjazny, współpraca z ludzkością, niesie nadzieję, gdyż:

Myśl przewodnia: do często wymienianej triady wielkich rewolucji - Kopernikańskiej, po której przestaliśmy być centrum wszechświata, Darwinowskiej, która podważyła naszą pozycję, jako istoty idealnej na tej planecie i Freudowskiej która wykazała, że racjonalna część naszej istoty nie zawsze sprawuje kontrolę - należałoby dodać jeszcze czwartą, Asimowską, która zakłada, iż nasza inteligencja wcale nie musi być niepowtarzalnym zjawiskiem.(nie pamietam autora, tego zdania ani książki, z której zostało ono zapożyczone)