Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Marketing ÚK VUT by Mind Map: Marketing ÚK VUT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Marketing ÚK VUT

MARKETING

Principy

Marketing 3.0, Pečovat, Poslouchat

Marketingová strategie a plán knihovny

Informace jako východiska

Výzkum, Měření výkonu, Marketingu, Segmentace uživatelů

Značka knihovny (branding)

Vztahy s uživateli

Přímí uživatelé ÚK VUT, Doktorandi, Akademici, Neakademičtí pracovníci VUT

Nepřímí uživatelé ÚK VUT, Externí uživatelé (mimo VUT), Uživatelé fakultních knihoven

Vztahy s ostatními knihovnami

Obor, Praktikující komunity (např. všichni katalogizátoři v AK), Komunity zájmu (např. všichni se zájmem o OA)

VUT

Služby

Kolaborativní tvorba

Spoluřízení

Uživatelské inovace

Integrovaná komunikace, komunikační kanály

Společensky odpovědný marketing

Marketingové kanály a sítě

Hromadné (např. média; reklama etc)

Osobní kontakt (1to1), F2F, Online

Public Relation

Vnitřní (knihovníci)

Vnější (uživatelé)

Rozhraní (VUT jako investor)

MANAGEMENT

Vize