Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

kolonies in Afrika by Mind Map: kolonies in Afrika
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

kolonies in Afrika

de verdeling van Afrika

1880 europeanen hadden kleinen stukjes van afrika

plaatsten handelsposten en forten, vandaaruit handelde ze met stammen uit het binnenland

na 1880 waren ze niet meer tevreden met de kleine stukjes want ze willen heel afrika in handen krijgen

binnen 30 jaar hadden de europeanen heel afrika, frankrijk, belgiƫ, potugal, engeland, en spanje., ze kregen allemaal een deel van afrika in handen, ze moesten er bloedige oorlogen voor voeren.

rust,orde en macht

belanrijke reden om afrika in bezit te krijgen

het verlangen naar macht

de landen van europa boden altijd tegen elkaar

ze vonden het niet belanrijk hoe klein of hoe groot ze waren, om groter te worden moet je oorlog voeren. in europa was dat niet makkelijk daarom stichten europa kolonies in afrika om grond te bezitten., kolonies werden steeds groter omdat kolonisten met afrikaanse stammen oorlog voerden

kolonies worden zelfstandig

1945-1970 veel afrikaanse kolonies zelfstandig

europese landen wilden kolonies niet kwijt, daardoor kwaman veel oorlogen, zelfstandig nieuwe problemen

veel geld verdienen

afrika was belangrijk voor de europeanen omdat het geschikt was om gewassen te verbouwen die in europa niet groeien

katoen

koffie

cacao

suiker

tabak

rubber

kolonisten dwongen de inlanders om op hun gestichten plantages te werken als slaaf

in de bodem van afrika zitten veel schatten

goud

diamanten

koper

aardolie, deze delfstoffen konden ze goed gebruiken in de europese industrie, sinds fabrieken beschikking hadden over de stoommachinen konden ze veel sneller producten produseren, ze producerden te veel voor hun eigen land dus gingen ze naar hun kolonies

uitbuiting en hulp

vanaf 1600: europese zorgendoor slavenhandel onrust en oorlog in Afrika

in die periode miljoenen mensen als slaaf weggevoerd

na 1880 gingen de europeanen grondstoffen in Afrika halen voor de industrie

van af die tijd vonden vooral kerken in Europa dat ze de afrikanen dat ze de afrikanen moesten helpen, ze vonden dat de afrikanen zich natuurlijk moesten bekeren tot het cristendom, de missionarissen en zendelingen bouwden ook scholen en ziekenhuizen, ze lereden hoe ze betere gewassen op hun akkers konden laten groeien