Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

kolonies in Afrika by Mind Map: kolonies in Afrika
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

kolonies in Afrika

de verdeling van Afrika

1880 europeanen hadden kleinen stukjes van afrika

na 1880 waren ze niet meer tevreden met de kleine stukjes want ze willen heel afrika in handen krijgen

rust,orde en macht

belanrijke reden om afrika in bezit te krijgen

de landen van europa boden altijd tegen elkaar

kolonies worden zelfstandig

1945-1970 veel afrikaanse kolonies zelfstandig

veel geld verdienen

afrika was belangrijk voor de europeanen omdat het geschikt was om gewassen te verbouwen die in europa niet groeien

kolonisten dwongen de inlanders om op hun gestichten plantages te werken als slaaf

in de bodem van afrika zitten veel schatten

uitbuiting en hulp

vanaf 1600: europese zorgendoor slavenhandel onrust en oorlog in Afrika

na 1880 gingen de europeanen grondstoffen in Afrika halen voor de industrie