проект

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
проект by Mind Map: проект

1. О.С.

1.1. визначення

1.1.1. це набір програм, який забезпечує управління роботою комп'ютера

1.2. забезпечує

1.2.1. управління

1.2.2. координування

1.2.3. зв'язок

1.3. интерфейс

1.3.1. набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером.

2. Файлова система

2.1. визначення

2.1.1. це частина операційної системи, що забезпечує управління файлами і папками на носіях даних.

2.2. Об'єкти файлової системи

2.2.1. файли

2.2.2. папки

2.2.3. флешки , жорсткі диски

2.3. властивості файлу

2.3.1. Властивості файлу, як і інших об’єктів, можна переглянути в діалоговому вікні Властивості, яке викликається за допомогою відповідної вказівки контекстного меню вибраного файлу

2.4. одиниці вимірування

2.4.1. Однією із властивостей файлів є їх розмір. Він вимірюється у байтах.

3. операції над обєктами

3.1. Виділення об'єктів

3.1.1. Якщо одну й ту саму дію, наприклад, копіювання або вида- лення, необхідно ви- конати для кількох об'єктів, то не обов'язково її вико- нувати для кожного об'єкта окремо.

3.2. Способи Виділення об'єктів

3.2.1. • Протягуванням мишею

3.2.2. • З використання клавіші Shift

3.2.3. • З використання клавіш Ctrl+А

3.2.4. З використання клавіші Ctr

3.3. Створення нової папки

3.3.1. • За допомогою контекстного меню

3.3.2. За допомогою меню вікна

3.4. Створення ярлика

3.4.1. • за допомогою Майстра створення ярликів

3.4.2. З використанням буфера обміну

3.4.3. • За допомогою контекстного меню об’єкта

3.5. Копіювання та переміщення

3.5.1. • За допомогою буфера обміну

3.5.2. За допомого перетягування мишею

4. пошук файлів та папок

4.1. Для організації пошуку необхідно

4.1.1. визначити об’єкт пошуку;

4.1.2. обрати один з інструментів пошуку:

4.1.3. у полі пошуку вказати ім'я об'єкта пошуку і параметри пошуку — фільтри пошуку

4.2. Довідка та підтримка

4.2.1. Докладно про пошук файлів і палок можна дізнатись, обравши в Головному меню пункт Довідка та підтримка

4.3. Способи Виділення об'єктів

4.3.1. Наприклад, шаблон Карпати* забезпечить пошук усіх файлів і папок, ім'я яких починається словом Карпати

4.4. Як відображаються результати пошуку

4.4.1. Результати пошуку відображаються у вікні папки у вигляді списку знайдених файлів, де зазначаються деякі їх властивості. З кожним із знайдених файлів можна виконати різні дії — відкривати, копіювати, видаляти тощо.