อาณาจักร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อาณาจักร by Mind Map: อาณาจักร

1. มอนอรา

1.1. Archaeabacteria = โดเมน Archaea(แบคทีเรียโบราณ)

1.1.1. Euryarchaeota สร้างNH4 ชอบความเค็มจัด

1.1.2. Crenarchaeota ชอบอุณหภูมิสูง พวกชอบกรด

1.2. Eubacteria =ผนังเซลล์มี Peptidoglycan

1.2.1. พวกแกรมบวก Crystal violet (ย้อมติดสีม่วง)

1.2.2. mycoplasma โรคปอดบวม

1.2.3. lactobacillus ไว้ทำนมเปรี้ยว โยเกิร์ต

1.2.4. พวกแกรมลบ Safranin (ย้อมติดสีแดง)

1.2.5. Spirochetes เกิดโรคซิฟิลิส ฉี่หนู

1.2.6. Cyanobacteria สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

2. โพรทิสตา

2.1. Protazoa

2.1.1. Giardia ปรสิตในลำไส้คน

2.2. Parabasala มีflagellum 2 เส้น

2.2.1. Trichonympha อยู่ในลำไส้ปลวก

2.3. Euglenozoa ใช้flagellum

2.3.1. Trypanosoma โรคเหงาหลับ

2.3.2. Euglena มี eyespot ไว้ตอบสนองต่อแสง

2.4. Alveolata

2.4.1. Dinoflagellate ขี้ปลาวาฬเป็นพิษ

2.4.1.1. ราเมือก กินแบบ phagocytosis หรือเขมือบ เคลืื่อนที่ได้

2.4.1.1.1. plasmodiophora

2.5. สาหร่าย

2.5.1. Stramenopila สาหร่ายสีน้ำตาล ไดอะตอม

2.5.2. Stramenopila สาหร่ายสีน้ำตาล ไดอะตอม

2.5.3. Chlorophyta สาหร่ายสีเขียว

3. สัตว์

3.1. ไม่มีชั้นเนื้อเยื่อ

3.1.1. ไฟลัมพอริเฟอรา(PHYLUM PORIFERA)

3.1.2. ลำตัวเป็นรูพรุน เช่น ฟองน้ำ

3.2. มีชั้นเนื้อเยื่อ

3.2.1. ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria)

3.2.1.1. แมงกะพรุน

3.2.1.2. ปะการัง

3.2.2. ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส(PHYLUM PLATYHELMINTHES)

3.2.2.1. พยาธิใบไม้

3.2.3. ไฟลัมนีมาโทดา(PHYLUM NEMATODA)

3.2.3.1. หนอนตัวกลม

3.2.4. ไฟลัมแอนนิลิดา (PHYLUM ANNILIDA)

3.2.4.1. ทากดูดเลือด

3.2.4.2. ไส้เดือนดิน

3.2.5. ไฟลัมมอลลัสกา(PHYLUM MOLLUSCA)

3.2.5.1. มีลำตัวอ่อนนุ่ม เช่น หอยชนิดต่างๆ

3.2.6. ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (PHYLUM ECHINODERMATA)

3.2.6.1. ดาวทะเล

3.2.6.2. เม่นทะเล

3.2.6.3. เหรียญทะเล

3.2.7. ไฟลัมอาร์โทโพดา

3.2.7.1. เเมงมุม

3.2.7.2. ตะขาบ

3.2.7.3. กุ้ง

3.2.7.4. ปู

3.2.8. ไฟลัมคอดาตา

3.2.8.1. มีกระดูกสันหลัง เช่น ช้าง ฉลาม สุนัข เเมว

4. ฟังใจ

4.1. ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)

4.1.1. ราดำที่ขึ้นบนขนมปัง

4.2. ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota)

4.2.1. ยีสต์

4.3. ไฟลัมดิวเทดโรไมโคตา (Phylum Deuteromycota)

4.3.1. ราสีเขียว

4.3.2. ใช้ในการผลิตยาเพนิซิลิน

4.4. ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota)

4.4.1. สาหร่ายสีน้ำตาล

4.4.2. เห็ดฟาง

5. พืช

5.1. พืชไม่มีท่อลำเลียง

5.1.1. มอส

5.2. พืชมีท่อลำเลียง

5.2.1. มี sporophyte เด่นกว่า

5.3. Bryophyta

5.3.1. มอสมองไกลๆเหมือนพรมสีเขียว

5.4. Lycophyta

5.4.1. หางสิงห์

5.4.2. ตีนตุ๊กเเก

5.5. Pterophyta

5.5.1. หวายทะนอย

5.5.2. หญ้าถอดปล้อง

5.6. พืชมีเมล็ด

5.6.1. Ginkgophyta แป๊ะก๊วย

5.6.2. anthophyta พืชดอก

5.6.3. coniferophyta พวกสน

5.6.4. cycadophyta ปรงต่าง