Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tudástérkép by Mind Map: Tudástérkép

1. Mondatkezdések

1.1. Well...

1.2. I mean...

1.3. As I know...

1.4. I think...

1.5. I hope...

1.6. Actually...

1.7. As I said...

1.8. It's a good question...

1.9. I agree with you but...

1.10. It goes without saying...

2. Igeidők

2.1. I do

2.2. I did

2.3. I will do

2.3.1. (Múlt ideje: I would do)

2.3.2. Shall, shan't

2.4. I am doing

2.5. I was doing

2.6. I will be doing

2.7. I have done

2.7.1. already, just

2.7.2. yet (?) (-)

2.8. I had done

2.9. I will have done

2.9.1. (Múlt ideje: I would have done)

2.10. I have been doing

2.10.1. for, since

2.11. I had been doing

2.12. I will have been doing

2.13. Kapcsolódó szerkezetek

2.13.1. I am going to do

2.13.2. I used to do

3. Feltételes mód

3.1. 0

3.2. 1st

3.3. 2nd

3.4. 3rd

4. Gerund

4.1. Verb -> Noun

4.1.1. 1. 'What do you do?' 'I run.' 2. 'What is the action you do?' It's running."

4.2. Folyamatos mnin

4.2.1. Yesterday I saw two black cats running in the park.

5. Szórend

5.1. Határozók helye a mondatban

5.2. A kijelentő mondat szórendje

5.3. A kérdő mondat szórendje

6. A "van" három fajtája

6.1. be

6.2. have

6.3. there is/there are

7. A célhatározói mellékmondat

7.1. Egyalanyos

7.2. Kétalanyos

8. Irregular verbs v1, v2, v3

8.1. be

8.2. break

8.3. come

8.4. do

8.5. drink

8.6. drive

8.7. eat

8.8. feel

8.9. give

8.10. go

8.11. have

8.12. hear

8.13. know

8.14. leave

8.15. let

8.16. light

8.17. make

8.18. meet

8.19. put

8.20. read

8.21. run

8.22. say

8.23. see

8.24. speak

8.25. swim

8.26. teach

8.27. tell

8.28. think

8.29. write

8.30. learn

9. Személyes névmások és eseteik

9.1. A

9.2. T

9.3. R

9.4. B

10. Miből készült?

10.1. Látható anyag

10.2. Nem látható anyag

11. Utókérdés

11.1. Igenlő főmondat

11.2. Nemleges főmondat

11.2.1. E/1

11.2.1.1. Igenlő főmondat

12. Passzív (szenvedő) szerkezet

12.1. Aktív mondat: A Á T

12.2. Passzív mondat: T + be + v3

13. Számok

13.1. Tőszámnevek

13.2. Sorszámnevek

13.3. Összeadás

13.4. Kivonás

13.5. Szorzás

13.6. Osztás

13.7. Lakcím

13.8. Telefonszám

13.9. Dátum

13.10. Óra

14. -e

14.1. if

14.2. whether

15. both

15.1. Úgy a ..., mint a ...

15.2. Mind ..., mind ...

16. Prepositions

16.1. Where?

16.1.1. in

16.1.2. on

16.1.3. at

16.1.4. under

16.1.4.1. below

16.1.5. over

16.1.5.1. above

16.1.6. until, till

16.1.7. between

16.1.7.1. among

16.1.8. behind

16.1.9. next to

16.1.10. opposite

16.1.11. in front of

17. Questions

17.1. Question words

17.1.1. What?

17.1.2. Why?

17.1.3. Who?

17.1.4. Where?

17.1.5. How?

17.1.6. How ... like?

17.1.7. How many?

17.1.8. How much?

17.1.9. How long?

17.1.10. How tall?

17.1.11. How old?

17.1.12. How far?

17.1.13. How big?

17.1.14. How large?

18. Imperative

19. Conjuctive