งดเหล้าเข้าพรรษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งดเหล้าเข้าพรรษา by Mind Map: งดเหล้าเข้าพรรษา

1. การรณรงค์

1.1. การเดินรณรงค์ตามที่ต่างๆ

1.1.1. สยาม-ราชเทวี

1.1.1.1. พระประธาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยไม้ชง คว้านไส้กลวง

1.1.1.2. กรุพระเก่าแก่

1.1.1.3. หลวงปู่แหวน

1.1.2. สวนจตุจักร

1.1.3. วงเวียนใหญ่

1.2. เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

1.2.1. สื่อสิ่งพิมพ์

1.2.1.1. พระพุทธรูปมหาสุวรรณปฎิมากร พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

1.2.1.2. โปสเตอร์ งดเหล้าเข้าพรรษา ติดตามสถานที่ต่างๆ

1.2.1.3. แผ่นพับ รณรงค์และเชิญชวนให้งดเหล้าเข้าพรรษา

1.2.2. สื่อวิทยุ

1.2.2.1. ทำสปอตวิทยุ รณรงค์และเชิญชวนให้งดเหล้าเข้าพรรษา ประมาน 30 วินาที

1.2.3. การจัดกิจกรรมพิเศษ

1.2.3.1. การจัดมินิคอนเสริต์

1.2.3.2. การจัดเสวนาในหัวข้อ "งดเหล้าเข้าพรรษา"

2. ธรรมะกับชีวิต

2.1. โทษของการดื่มสุรา ผิดศีลข้อ 5

2.1.1. ทุกข์ทางใจ

2.1.2. การสั่งสมบาป

2.1.3. ความเป็นอยู่ที่เลวร้าย

3. ผลเสียและโทษ

3.1. สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น

3.2. ขาดสติ

3.3. เป็นเหตุให้ก่อการทะเลาะวิวาท

3.4. เป็นโรคตับแข็ง ทางเดินระบบหายใจ ชีพจรเต้นเร็ว ฯลฯ

3.5. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง

3.6. เป็นเหตุให้เสียทรัพย์

3.7. บุคลิกภาพไม่ดี

3.8. ผิดศีลข้อ 5

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1. ประชาชนทั่วไป