Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Adaptacja człowieka do zmieniających sie warunków środowiskowych by Mind Map: Adaptacja człowieka do zmieniających sie warunków środowiskowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Adaptacja człowieka do zmieniających sie warunków środowiskowych

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Zdolność przystosowawcza

odpowiedni tryb życia

wykształcenie korzystnych nawyków, ograniczenia konsumpcji niezdrowych produktów

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

materiał energetyczny i budulcowy,hormony,oraz nie wytworzone przez organizm pierwiastki i witaminy są niezbędne do prawidłowego procesu rozwoju i wzrostu

przez swój skład chemiczny(woda i pokarm),środowisko zew. kształtuje środowisko wew. organizmu

Wpływ środowiska na człowieka

jako źródło czynników odżywczych,budulcowych

środowisko pierwiastków i witamin niezbędnych dla przebiegu procesów metabolicznych w organiźmie oraz różnych sub. chemicznych

Rola środowisk:

wewnętrznego

w nim przebiegają podstawowe reakcje biochemiczne syntezy rozkładu i rozpadu oraz cytologiczne procesy namnażania,wzrostu i obumierania komórkowo-tkankowych struktór, warunkuje ono bardzo istotny sposób zdrowie człowieka

zewnętrznego

kształtuje środowisko wew.człowieka

wpływa mutacyjnie na hromosomy(powoduje zmiany)

warunkuje jakość produktów,powietrza i wody pitnej oraz zawartych w nich pożądanych witamin i biopierwiastków toksycznych

gleba wpływa na człowieka przez warunkowanie składu produktów spożywczych roślin oraz wody