Adaptacja człowieka do zmieniających sie warunków środowiskowych

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Adaptacja człowieka do zmieniających sie warunków środowiskowych by Mind Map: Adaptacja człowieka do zmieniających sie warunków środowiskowych

1. Zdolność przystosowawcza

1.1. odpowiedni tryb życia

1.1.1. wykształcenie korzystnych nawyków

1.1.1.1. ograniczenia konsumpcji niezdrowych produktów

2. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

2.1. materiał energetyczny i budulcowy,hormony,oraz nie wytworzone przez organizm pierwiastki i witaminy są niezbędne do prawidłowego procesu rozwoju i wzrostu

2.1.1. przez swój skład chemiczny(woda i pokarm),środowisko zew. kształtuje środowisko wew. organizmu

3. Wpływ środowiska na człowieka

3.1. jako źródło czynników odżywczych,budulcowych

3.2. środowisko pierwiastków i witamin niezbędnych dla przebiegu procesów metabolicznych w organiźmie oraz różnych sub. chemicznych

4. Rola środowisk:

4.1. wewnętrznego

4.1.1. w nim przebiegają podstawowe reakcje biochemiczne syntezy rozkładu i rozpadu oraz cytologiczne procesy namnażania,wzrostu i obumierania komórkowo-tkankowych struktór

4.1.1.1. warunkuje ono bardzo istotny sposób zdrowie człowieka

4.2. zewnętrznego

4.2.1. kształtuje środowisko wew.człowieka

4.2.2. wpływa mutacyjnie na hromosomy(powoduje zmiany)

4.2.3. warunkuje jakość produktów,powietrza i wody pitnej oraz zawartych w nich pożądanych witamin i biopierwiastków toksycznych

4.2.4. gleba wpływa na człowieka przez warunkowanie składu produktów spożywczych roślin oraz wody