Typologia temperamentu wg Eysnecka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typologia temperamentu wg Eysnecka by Mind Map: Typologia temperamentu wg Eysnecka

1. Melancholik

1.1. niezrównoważony intrawertyk

1.1.1. cichy

1.1.2. nastrojowy

1.1.3. niespokojny

1.1.4. nietowarzyski

1.1.5. pesymistyczny

2. Sangwinik

2.1. zrównoważony ekstrawertyk

2.1.1. otwarty

2.1.2. beztroski

2.1.3. towarzyski

2.1.4. kontaktowy

2.1.5. przywódczy

3. Flegmatyk

3.1. zrównoważony intrawertyk

3.1.1. stały

3.1.2. łagodny

3.1.3. ostrożny

3.1.4. spokojny

3.1.5. opanowany

4. Choleryk

4.1. niezrównoważony ekstrawertyk

4.1.1. aktywny

4.1.2. agresywny

4.1.3. impulsywny

4.1.4. niespokojny

4.1.5. optymistyczny