ORIENTACJE W WYCHOWANIU WG WOŁOSZYNA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORIENTACJE W WYCHOWANIU WG WOŁOSZYNA by Mind Map: ORIENTACJE W WYCHOWANIU WG WOŁOSZYNA

1. PSYCHOLOGIZM PEDAGOGICZNY

1.1. PSYCHOLOGIA EMPIRYCZNA

1.1.1. PSYCHOLOGIA POZNANIA

1.2. BEHAWIORYZM

1.2.1. PSYCHOLOGIA ZACHOWANIA

1.3. PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

1.4. PSYCHOANALIZA

1.4.1. ANALIZA SNÓW

1.4.2. DOGŁĘBNE POZNANIE PSYCHIKI CZŁOWIEKA

2. SOCJOLOGIZM PEDAGOGICZNY

2.1. BADANIE PODŁOŻA I KORZENI W SPOŁECZEŃSTWIE

2.1.1. ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZEŃSTWA NA WYCHOWANKA

2.1.2. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWANKA NA SPOŁECZEŃSTWO

3. PEDAGOGIKA KULTURY

3.1. Z WIEKIEM WSZYSTKO SIE ZMNIENIA

3.1.1. NASZE ZAPATRYWANIA NA WARTOŚCI , WZORY I NORMY SĄ RÓŻNE I ZMIENNE , EWALUUJĄ