Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania by Mind Map: Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania

Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie

Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna

Normatywny i finalistyczny punkt widzenia

Woluntaryzm

Wiara w opatrzność

Koncentracja uwagi na państwie i władzy

Wiedza potoczna i wiedza naukowa

Przysłowia

Stereotypy

Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej

Socjologia jako dyscyplina naukowa narodziła się w pierwszej połowie XIXw. Za jej ojca uważany jest August Comte.

3 rewolucje w dziejach wiedzy o społeczeństwie

I oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury

II oddzielenie porządku społecznego od politycznego

III oddzielenie nauki od wartości

Socjologia jako dyscyplina naukowa

Kształtowanie się socjologii jako dyscypliny naukowej

Socjologia jako jedna z nauk społecznych

Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii

Socjologia współczesna

Socjologia współczesna a powojenna socjologia polska

Metody i narzędzia badawcze socjologii

Empiryczne poznawanie społeczeństwa

Narzędzia badawcze socjologa

Ankieta

Wywiad swobodny

Obserwacja

Źródła pisane

Eksperyment

Socjologia jako dyscyplina użyteczna praktycznie