Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju

1. Ontogeneza rozwoju człowieka

1.1. Fazy ontogenezy

1.1.1. 1.Zapłodnienie

1.1.1.1. New node

1.1.2. 2.Rozwój płodowy

1.1.3. 3. Dziewięć miesięcy

1.1.3.1. Okres w którym rozwija się płód

1.1.4. 4.Narodziny Dziecka

1.1.4.1. Szczęśliwy dzień w życiu rodziców

1.1.5. 5.Wiek niemowlęcy

1.1.5.1. Wiek 0-3 lat

1.1.6. 6.Dzieciństwo

1.1.6.1. Wiek 3-6

1.1.7. 7.Okres przedszkolny

1.1.7.1. Wiek 3-6

1.1.8. 8.Okres szkolny

1.1.8.1. Wiek 7-18

1.1.9. 9.Okres młodzieńczy

1.1.9.1. Okres buntu

1.1.9.1.1. Wiek 14-17 lat

1.1.10. 10.Okres Dojrzałości

1.1.11. 11.Okres Starzenia się

1.1.11.1. New node

1.1.12. 12.Starość

1.1.13. 13.Smierć