Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Ontogeneza rozwoju człowieka

Fazy ontogenezy

1.Zapłodnienie, New node

2.Rozwój płodowy

3. Dziewięć miesięcy, Okres w którym rozwija się płód

4.Narodziny Dziecka, Szczęśliwy dzień w życiu rodziców

5.Wiek niemowlęcy, Wiek 0-3 lat

6.Dzieciństwo, Wiek 3-6

7.Okres przedszkolny, Wiek 3-6

8.Okres szkolny, Wiek 7-18

9.Okres młodzieńczy, Okres buntu, Wiek 14-17 lat

10.Okres Dojrzałości

11.Okres Starzenia się, New node

12.Starość

13.Smierć