Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

socjologia wychowania by Mind Map: socjologia wychowania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

socjologia wychowania

społeczenstwo

zbiór ludzi

wspólne poglądy,wartości

struktura społeczna

klasy,warstwy

organizacje,instytucje

dane demograficzne

społeczność lokalna

więzi społeczne

wspólna kultura

mniejszy obszar

socjalizacja

pierwotna

wtórna

socjopata

brak zasad i norm

działanie na szkode społeczeństwa

socjologia

badanie społeczeństwa

metody badań, sondaż, wywiad

techniki badań, ankieta, rozmowa

wychowanie

pedagogika

socjologia wychowania

wychowanie bezpośrednie

wychowanie pośrednie