socjologia wychowania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
socjologia wychowania by Mind Map: socjologia wychowania

1. społeczenstwo

1.1. zbiór ludzi

1.2. wspólne poglądy,wartości

1.3. struktura społeczna

1.3.1. klasy,warstwy

1.3.2. organizacje,instytucje

1.3.3. dane demograficzne

2. społeczność lokalna

2.1. więzi społeczne

2.2. wspólna kultura

2.3. mniejszy obszar

3. socjalizacja

3.1. pierwotna

3.2. wtórna

4. socjopata

4.1. brak zasad i norm

4.2. działanie na szkode społeczeństwa

5. socjologia

5.1. badanie społeczeństwa

5.1.1. metody badań

5.1.1.1. sondaż

5.1.1.2. wywiad

5.1.2. techniki badań

5.1.2.1. ankieta

5.1.2.2. rozmowa

6. wychowanie

7. pedagogika

8. socjologia wychowania

8.1. wychowanie bezpośrednie

8.2. wychowanie pośrednie