Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teoretyczne podstawy wychowania by Mind Map: Teoretyczne podstawy wychowania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Teoretyczne podstawy wychowania

"Kulturowy kontekst wychowania"

Podział kultury

Ze względu na pochodzenie

Ze względu na historię

Kultura konsumpcji

Pokolenie "Y"

Pokolenie "X"

Porównanie kultury wedł .Breinera

cechy kultury tradycyjnej

cechy kultury wpółczesnej