Teoretyczne podstawy wychowania

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teoretyczne podstawy wychowania by Mind Map: Teoretyczne podstawy wychowania

1. Podział kultury

1.1. Ze względu na pochodzenie

1.1.1. np. wychowanie japońskie

1.1.2. np. wychowanie w kulturze arabska

1.2. Ze względu na historię

1.2.1. wychowanie młodziezy lat 50-tych

1.2.2. wychowanie młodziezy lat 60-tych

1.2.3. wychowanie młodziezy lat 70-tych

1.2.4. wychowanie młodziezy lat 80-tych

1.2.5. wychowani młodziezy koniec lat 80-tych

1.2.6. wychowani młodziezy lat 90-tych

2. Kultura konsumpcji

2.1. Pokolenie "Y"

2.1.1. główni odbiorcy reklam

2.1.2. kultura instant (fast food, fast seks,fast car)

2.1.3. pryzmat zmiany

2.1.4. wolność skomercjalizowana

2.1.5. upozorowana rzeczywistość np. media

2.1.6. amerykanizacja kultury

2.1.7. kult sukcesu

2.2. Pokolenie "X"

2.2.1. młodzi ludzie nie chcą dorosnąć

2.2.2. poszukują przyjemności

2.2.3. nie walczą o karierę

2.2.4. często żyją na bezrobociu

3. Porównanie kultury wedł .Breinera

3.1. cechy kultury tradycyjnej

3.1.1. wartości- społeczne

3.1.2. koncentracja- na pracy

3.1.3. idee- sprawiedliwość, równość, solidarność

3.1.4. potrzeby- społecze bezpieczeństwo

3.2. cechy kultury wpółczesnej

3.2.1. wartości- indywidualizm

3.2.2. koncentracja- na konsumpcji

3.2.3. idee- wolność, liberalizm, rywalizacja

3.2.4. potrzeby- przygody, przyjemności, rozwoju