Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teoretyczne podstawy wychowania by Mind Map: Teoretyczne podstawy wychowania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Teoretyczne podstawy wychowania

"Kulturowy kontekst wychowania"

Podział kultury

Ze względu na pochodzenie

np. wychowanie japońskie

np. wychowanie w kulturze arabska

Ze względu na historię

wychowanie młodziezy lat 50-tych

wychowanie młodziezy lat 60-tych

wychowanie młodziezy lat 70-tych

wychowanie młodziezy lat 80-tych

wychowani młodziezy koniec lat 80-tych

wychowani młodziezy lat 90-tych

Kultura konsumpcji

Pokolenie "Y"

główni odbiorcy reklam

kultura instant (fast food, fast seks,fast car)

pryzmat zmiany

wolność skomercjalizowana

upozorowana rzeczywistość np. media

amerykanizacja kultury

kult sukcesu

Pokolenie "X"

młodzi ludzie nie chcą dorosnąć

poszukują przyjemności

nie walczą o karierę

często żyją na bezrobociu

Porównanie kultury wedł .Breinera

cechy kultury tradycyjnej

wartości- społeczne

koncentracja- na pracy

idee- sprawiedliwość, równość, solidarność

potrzeby- społecze bezpieczeństwo

cechy kultury wpółczesnej

wartości- indywidualizm

koncentracja- na konsumpcji

idee- wolność, liberalizm, rywalizacja

potrzeby- przygody, przyjemności, rozwoju