Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU by Mind Map: BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU

Ontogeneza

to ogół przekształceń morfologicznych i fizjologicznych osobnika danego gatunku dokonujący się od chwili jego poczęcia w procesie rozmnażania aż do śmierci.

Etapy ontogenezy

Fazy rozwoju człowieka

Czynniki genetyczne wpływająca na rozwój człowieka

Zdrowie

jest to subiektywnie odczuwana pełnia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunk.ow środowiska.

Zależności między środowiskiem wewnętrznym organizmu a środowiskiem wewnętrznym

Komponenty środowiskowe zapewniają sprawność psychiczną, fizyczną i społeczną człowieka.

Harmonijna równowaga wpływu środowiska zewnętrznego organizmu człowieka.