BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU by Mind Map: BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU

1. Ontogeneza

1.1. Etapy ontogenezy

1.1.1. Rozwój prenatalny

1.1.2. Etap postnaturalnego rozwoju progresywnego

1.1.3. Etap równowago- człowiek dorosły

1.1.4. Etap starości

1.2. Fazy rozwoju człowieka

1.2.1. zapłodnienie

1.2.2. rozwój płodowy

1.2.3. narodziny

1.2.4. wiek niemowlęcy

1.2.5. dzieciństwo

1.2.6. okres przedszkolny

1.2.7. okres szkolny

1.2.8. okres młodzieńczy

1.2.9. okres dojrzałości

1.2.10. okres starzenia się

1.2.11. starość

1.2.12. śmierć

2. Czynniki genetyczne wpływająca na rozwój człowieka

2.1. Zdrowie

2.1.1. Zdrowie jest warunkowane:

2.1.1.1. prawidłowym składem biochemicznym

2.1.1.2. harmonią i równowagą w środowisku wewnętrznym organizmu

2.1.1.2.1. procesy wzrostu

2.1.1.2.2. namnażanie i kształtowanie czynności poszczególnych komórek tkanek i narządów

2.1.1.2.3. mechanizmy obronności

2.1.1.2.4. immunologiczna reaktywność organizmu

2.1.1.3. harmonią i równowagą w środowisku przyrodniczym zewnętrznym

2.1.1.4. predyspozycją dziedziczno- rodzinną

2.1.1.5. podatnością osobniczą w określonym stanie chorobowym

2.1.1.5.1. uwarunkowanie odpowiednimi genami zawartymi w materiale chromosomalnym

2.1.1.5.2. mutacje w zakresie zapisy informacji genowych

3. Zależności między środowiskiem wewnętrznym organizmu a środowiskiem wewnętrznym

3.1. Komponenty środowiskowe zapewniają sprawność psychiczną, fizyczną i społeczną człowieka.

3.1.1. Komponenty środowiskowe

3.1.1.1. gleba

3.1.1.2. woda

3.1.1.3. powietrze

3.1.1.4. rośliny

3.1.1.5. zwierzęta

3.1.1.6. ludzie

3.2. Harmonijna równowaga wpływu środowiska zewnętrznego organizmu człowieka.