Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MATERIA by Mind Map: MATERIA

1. Materiaren eredu zinetiko molekularra

1.1. Postulatuak

1.1.1. Materia etena da eta partikula txikiz osatua dago

1.1.2. Partikulak mugimenduan daude

1.1.3. Partikulen mugimendua 2 indarren menpe daude: kohesio indarrak eta aldaratze indarrak

1.2. Gasen eredu zinetiko molekularra

1.2.1. Gasen legeak

1.2.2. Presio atmosferikoa

2. Egoera Aldaketa

2.1. Grafikoak

3. Agregazio egoerak

3.1. Solido

3.2. Likido

3.3. Gas