Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kritische blik op games Marcel de Leeuwe www.leerbeleving.nl by Mind Map: Kritische blik op games 
Marcel de Leeuwe
www.leerbeleving.nl
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kritische blik op games Marcel de Leeuwe www.leerbeleving.nl

1. Wat en waarom?

Netgeneratie

Vanaf geboorte al online en digitaal

Natuurlijke omgang

Netmaatschappij

Ook ouderen steeds digitaler

Succes Braintraining

Leerdoelen

Kennis, Games zijn niet ideaal

Vaardigheden, Kan tot bepaald niveau met games

Attitude, Kan prima met games

Waarom niet?

Omdat het hip is

Als gekunstelde oplossing

Geen oplossing voor alles!

Wat is het?

Key components:, goals, rules, challenge, interactivity

Games/simulaties

Games, Kan fantasie zijn, Regels, Einddoel, Spelen is het doel

Simulaties, Is nabootsing van de werkelijkheid, Regels, Kan zonder einddoel zijn, Model is doel, Voorbeeld: Phun (http://phun.cs.umu.se/wiki), Second Life, Eerst hype, Nu binnen onderwijs wel ingezet (TU Delft)

Is geleidende schaal (continuüm)

Model is belangrijk

Spelregels

Voorbeeld: Monopoly

2. Ingrediënten

Quinn (elementen spelend leren)

1. Thema, Thema dat een ervaring mogelijk maakt, Kan een plaats, tijd of genre zijn

2. Doel, Duidelijk doel nodig, Gelinkt aan thema, Moet motiveren

3. Uitdaging, Duidelijke uitdaging, Balans tussen uitdaging en 'skills', Adaptief

4. Actie-domein link, Lerende past kennis toe in actie, Inhoud moet passen bij vorm

5. Probleem-lerende link, Lerende moet probleem herkennen, Drijfveren lerenden kennen, Moet probleem lerende worden

6. Actief, Lerende neemt beslissingen, Frequent actie

7. Direct, Directe besturing, Logische bediening

8. Feedback, Feedback door 'reactie' in spel, In context van spel, Lerende beïnvloedt het spel

9. Affectief, Kans moet ook een rol spelen, Niet voorspelbaar, Aanspreken, op gevoel

Voorbeeld

GIDZ (Gaming in de Zorg)

Rekenen, Spelmodel past niet bij domein en leerdoel

Kracht zit in het model

Bij schaken (ziet er niet uit)

Tetris (simpel uiterlijk, krachtige puzzel)

Verschillende niveaus

"Engaging learning, Designing e-Learning Simulation Games" door Clark N. Quinn

1. Mini-scenario, Geen vertakkingen, Weinig/geen vrijheid

2. Gelinkt scenario, Geen vertakkingen, Vrijheid om bronnen en voorbeelden te raadplegen

3. Contigent scenario, Vertakkingen, Vrijheid om bronnen en voorbeelden te raadplegen

4. Volledige game, Met een modelwereld, Alle vrijheid

3. Game maken

Vormen

Inzetten bestaand spel, Activiteiten erom heen, Bijvoorbeeld Civilization

100% vooraf ontwikkeld spel, Vooraf gemaakt (statisch), Speler gebruikt voorgedefinieerde interacties, Bijvoorbeeld America's Army

Vooraf ontwikkeld spel met beïnvloeding, Delen spel al klaar, Wordt beïnvloed door derden (instructeur & spelers), Bijvoorbeeld FATS (politie)

Vooraf ontwikkeld spel met veel beïnvloeding, Gedurende het spelen veel inbreng spelers, Componenten en structuur staat vast, Bijvoorbeeld Bizzkidz Management Competitie

Vooraf ontwikkelde componenten met bepalende beïnvloeding, Spelers maken de inhoud voor groot deel, Structuur staat vast, verloop niet, Bijvoorbeeld: World without Oil

Begin met model

Dat maakt de kracht

Bijvoorbeeld Case based model

Tools

Game Maker

Veel open source engines (technisch pittig)

PowerPoint, Captivate, ...

Mediascapes, Open source tool, Location based gaming

Contact is essentieel

Moet lerenden raken

Aanspreken

Verrassend

Meerdere zintuigen

Contact

Marcel de Leeuwe

www.leerbeleving.nl

marcel@leerbeleving.nl

Werk nu bij Stoas (www.stoas.nl)

Per 1 juli bij Noordhoff Uitgevers