Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ grupy na jej członków by Mind Map: Wpływ grupy na jej członków
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ grupy na jej członków

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

literatura: G. Mietzel "Wprowadzenie do psychologii"

Notatka z psychologii

Określanie realiów społecznych

Tworzenie rzeczywistości społecznej

Doświadczenie Muzafera Sherifa ( 1835 -1936): zjawisko autokinetyczne; wynik eksperymentu: Tworzenie RZECZYWISTOŚCI WSPOŁECZNEJ

Unikanie społecznego odrzucenia poprzez dostosowanie się do innych

Reakcja większości ludzi na obcych, niezależnych

Stanley Schachter (1951) eksperyment: konformista i nonkonformista a reakcja grupy..

Zmiana przekonań reprezentowanych przez większość, dokonana przez osoby niezależne

Potęga większości bierze się wyłącznie z jej liczebności, mniejszość może wywiera,ć wpływ jedynie przez STYL zachowania, ważne jest JAK przedstawiciele mniejszości wyrażają swe poglądy.. eksperyment Moscovici i Mugny 1983r