Wpływ grupy na jej członków

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ grupy na jej członków by Mind Map: Wpływ grupy na jej członków

1. literatura: G. Mietzel "Wprowadzenie do psychologii"

2. Notatka z psychologii

3. Określanie realiów społecznych

3.1. Tworzenie rzeczywistości społecznej

3.1.1. ..jeśli potrzebne są informacje, które powstały jako rezultat umów społecznych, to najlepiej obserwować, jak zachowują się inni..

4. Unikanie społecznego odrzucenia poprzez dostosowanie się do innych

5. Reakcja większości ludzi na obcych, niezależnych

6. Zmiana przekonań reprezentowanych przez większość, dokonana przez osoby niezależne