Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Suff Econ by Mind Map: Suff Econ

1. alternative

1.1. ฝ่าย

1.1.1. Pro

1.1.2. con

1.1.2.1. ใช้เงิน แปดพันล้านบาท

1.1.2.2. นิยามกว้าง

1.1.2.2.1. เป็นอะไรก็ได้

1.1.2.2.2. คนเอาไปแสวงหาประโยชน์

1.1.2.3. รายงาน UNDP

1.1.2.3.1. เขียนโดยสำนักพระราชวัง

1.2. มิติ

1.2.1. อุดมการณ์

1.2.1.1. สะท้อน

1.2.1.1.1. worldview

1.2.1.1.2. อัตลักษณ์

1.2.1.2. ทำ

1.2.1.2.1. พันธกิจชาติ

1.2.1.2.2. แก้ปัญหา

1.2.1.3. ยึดโยง

1.2.1.3.1. คนในชาติ

1.2.2. พุทธทัศน์

1.2.2.1. วัตถุวิสัย

1.2.2.2. จิตวิสัย

1.2.2.3. ทางสายกลาง

1.2.2.3.1. ไม่ใช่

1.2.2.3.2. ใช่

1.2.3. วาทกรรม

1.2.3.1. คืนอำนาจ

1.2.3.1.1. ชุมชน

1.2.3.1.2. ประชาชน

1.2.3.2. สิทธิ

1.2.3.2.1. ทรัพยากร

1.2.3.3. รื้อถอน

1.2.3.3.1. pure capitalism

1.2.3.4. ฟื้นฟู

1.2.3.4.1. มิติมนุษย์

1.2.3.4.2. เกษตรกรรม

1.2.4. การปฏิบัติสังคมวัฒนธรรม

1.2.4.1. โลกาภิวัฒน์

1.2.4.1.1. promote

1.2.4.2. เศรษฐกิจพอเพียง

1.2.4.2.1. balance

2. Economics

2.1. definitions

2.1.1. product

2.1.2. consume

2.1.3. ประสิทธิภาพ

2.1.4. การกระจาย

2.1.5. จัดสรร

2.1.6. ความสุข

2.2. ไม่

2.2.1. ควบคุม

2.2.1.1. ความอยาก

2.2.1.2. ความต้องการ

2.2.1.3. ความพอใจ

3. เนื้อหาที่จะคุยในห้อง

3.1. ให้ นร สรุปที่อ่าน บวกกับที่ดู

3.1.1. 1 ประโยค

3.1.1.1. eg. ความเป็นคนดี ยังไม่พอที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม

3.2. ใช้หลักโสเครติส

3.3. ใช้หลักหมวกหกใบ

4. traditional

4.1. พอประมาณ

4.1.1. เป้าหมายชีวิต (ประเวศ วะสี)

4.1.1.1. ทำอะไรก็ได้ขอให้รวย

4.1.1.1.1. ทำลายสิ่งแวดล้อม

4.1.1.1.2. ขายผู้หญิง

4.1.1.1.3. ขายเด็ก

4.1.1.2. เศรษฐ = ความเจริญ

4.1.1.2.1. พอเพียง

4.1.1.3. "สังคมไทยใช้ความรู้น้อย ใช้ระบบอำนาจเป็นใหญ่...เน้นระเบียบ การสั่งการและการควบคุม"

4.1.2. เข้าใจทุน

4.1.2.1. เงิน

4.1.2.1.1. เงินแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้

4.1.2.1.2. กลายเป็นตัวบอก

4.1.2.2. คน

4.1.2.3. ทุนทางสังคม

4.1.2.4. ทรัพยากร

4.2. มีภูมิคุ้มกัน

4.2.1. เข้มแข็ง

4.2.1.1. กาย

4.2.1.2. ใจ

4.2.1.3. ความคิด

4.2.2. พึ่งตนเองได้

4.2.2.1. รอด

4.2.2.2. พอเพียง

4.2.2.3. ยั่งยืน

4.3. มีเหตุผล

4.3.1. ฐานข้อมูล

4.3.2. ความรู้

4.3.3. วิชาการ

4.3.4. วิธีคิด

4.4. ความรู้

4.5. คุณธรรม

4.5.1. สิ่งนี้คืออะไร

4.5.1.1. ความจริง

4.5.1.2. ความดี

4.5.1.2.1. ความเพียร

4.5.1.2.2. ความประหยัด

4.5.1.2.3. ความกรุณา

4.5.1.3. ความงาม

4.5.1.4. ศักดิ์ศรี

5. เชื่อมกับ

5.1. พุทธศาสนา

5.1.1. สันโดษ

5.1.2. โภชเนมัตตัญญุตา

5.2. เศรษฐศาสตร์

5.3. พฤติกรรมมนุษย์

5.4. แผนพัฒน์

5.4.1. ฉบับสิบ

5.4.2. ฉบับสิบเอ็ด

6. princess mononoke

6.1. กระสุนในตัวหมูป่า

6.1.1. เทคโนโลยี

6.1.2. อุตสาหกรรม

6.2. วิญญาณต้นไม้

6.3. ในป่ามีวิญญาณป่า

6.3.1. วิญญาณใหญ่

6.3.2. วิญญาณน้อย

6.4. ความเกลียดชัง

6.4.1. เปลี่ยน

6.4.1.1. เทพเป็นปีศาจ

6.4.1.1.1. นาโกะ เทพหมูป่า

6.5. pride

6.6. ทุกอย่างเป็นกลางๆ แต่ความโลภ ความชังของมนุษย์ ทำให้มันมีปัญหา

6.7. สงครามคืออะไร

6.8. รอยมารคืออะไร

6.8.1. พลัง

6.8.2. ทำลายตัวเอง

6.9. ความตายคืออะไร

6.9.1. ของโมโกะ

6.9.2. ของโอโตโกะ

6.9.3. ของโมโร (เทพหมาป่า)

6.9.4. ของวิญญาณป่า

6.10. ชุมชนอีโบชิ (เมืองเหล็ก)

6.10.1. สงบสุข?

6.10.2. มีเหตุผล?

6.10.3. เท่าเทียม?

6.10.4. อยู่รอดในระยะยาว?

6.10.5. มีความรู้

6.10.6. มีคุณธรรม?

6.10.7. พอประมาณ

6.10.8. มีภูมิคุ้มกัน?

6.10.8.1. กันจากอะไร

6.10.8.2. อาวุธ=ภูมิคุ้มกัน?

6.10.9. ขับเคลื่อนด้วยอะไร

6.10.9.1. ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยอะไร

6.11. ชุมชนของอชิทากะ

6.12. Quote

6.12.1. เธอโดนสาปแล้วไง?

6.12.2. happy women make a happy village

6.12.3. โลกนี้ถูกสาปอยู่ด้วยความหิวโหย ความเอาเปรียบกันอยู่แล้ว

6.12.4. to see with eyes unclouded by hatred

6.12.5. fear and anger make it (demon inside you) grow faster

6.12.6. the forest spirit gives life and take life away

6.12.7. I remain, and contemplate my death

6.12.8. รอยมารจะฉีกกระชากวิญญาณของฉันเป็นชิ้นๆ และสุดท้ายจะปลิดชีวิตของฉัน

6.12.9. to kill a god, the trick is 'not to fear him'

6.12.10. everybody wants everything, that the way the world is!

6.13. วิธีการแก้ปัญหา

6.13.1. ซาน

6.13.2. อาชิทากะ

6.13.2.1. ไม่มีวิธีแก้ปัญหา มีแต่เป้าหมาย

6.13.2.2. เป็นคนดี อาจไม่พอที่จะแก้ปัญหา

6.13.2.3. ทุกข์ทน

6.13.2.3.1. แปลกแยก

6.13.3. อิโบชิ

6.13.4. เทพหมูป่า

6.13.4.1. the battle human will never forget

6.13.4.2. ตายดีกว่าจะอยู่อย่างขลาดเขลาและไร้เกียรติ

6.13.5. เทพหมาป่า

6.13.5.1. ปฏิกริยาต่อความเจ็บปวด (ถูกยิงเหมือนกันกับหมูป่า แต่ไม่กลายเป็น demon)

6.13.6. พวกลิง

6.13.6.1. ได้กินมนุษย์จะได้ความแข็งแกร่งของมนุษย์

6.13.7. forest spirit

6.13.8. รัฐบาลกลาง

6.13.8.1. พวกฉวยโอกาส