Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vindkraft by Mind Map: Vindkraft

1. Miljö

1.1. Inga utsläpp (fördel)

1.2. Liten påverkan på djur (fördel)

1.3. Ibland måste man hugga ner träd för att vindkraften ska fungera (nackdel)

2. Kostnad

2.1. Driftkostnaden uppgår normalt till mellan 15 och 20 öre/kWh, fast ibland kan det bli mer beroende på hur stor den är.

3. Hur många vindkraftverk finns det i Sverige?

3.1. Det finns totalt 3048 vindkraftverk i Sverige.

4. Risker

4.1. Bladen kan explodera om de börjar snurra utom kontroll.

4.2. Det finns chans att det har bildats is på bladen som kan slungas iväg som projektiler.

5. Hur fungerar ett vindkraftverk? (teknik)

5.1. Vinden får kraftverkets blad att snurra. Detta genererar el. Elen som utvinns av vinden blir till i generatorn. Alla viktiga delar sitter i kraftverkets övre del som kallas för nacellen. Kraftverket fungerar bäst i medelvindar för om det blåser för mycket så stängs kraftverket av för att förhindra att det går sönder.

6. Hur många vindkraftverk finns det i Sverige?

6.1. I slutet av 2014 fanns det 3085 vindkraftverk i Sverige.

7. Omfattning

7.1. År 2014 stod vindkraften för 8% av Sveriges energi.

8. Effektivitet

8.1. Vindkraft funkar som bäst när det blåser medelvindar. Om det blåser för mycket kan bladen gå sönder och då går hela kraftverket sönder. Vindkraft. Oftast brukar bara 45% av den genomströmmande vinden utnyttjas som el.