A harmincéves háború 1618-1648

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A harmincéves háború 1618-1648 by Mind Map: A harmincéves háború 1618-1648

1. 1. cseh-pfalzi szakasz 1618-1623

1.1. 1618: prágai defenesztráció

1.2. V. Frigyes pfalzi választófejedelem meghívása a cseh trónra (a téli király)

1.3. 1620: fehérhegyi csata, cseh rendek veresége

1.4. 1621: erdélyi csapatok Bécs környékét dúlják →nikolsburgi béke

1.5. Pfalz elveszíti a választófejedelmi címét, Bajorország veszi át

2. 2. dán szakasz 1623-1629

2.1. 1625: dán-holland-angol szövetség

2.2. 1626: Lutternél császári győzelem

2.3. 1629: Lübeckben béke a dánokkal

3. 3. svéd szakasz 1630-1635

3.1. 1631: breitenfeldi csata, svéd győzelem

3.2. 1632: lützeni csata, döntetlen, de II. Gusztáv Adolf svéd király elesik

3.3. heilbronni szövetség: frank, sváb és rajnai fejedelemségek szövetsége a svédekkel

3.4. 1634: Nördlingennél nagy császári győzelem a svédek felett

3.5. 1635: a svédekkel szövetséges szászok különbékéje a császárral

4. 4. francia-svéd szakasz 1635-1648

4.1. 1635: francia támadás Itália, Dél-Németalföld és a Birodalom ellen

4.2. 1642: svéd támadás, breitenfeldnél vereség a birodalmi csapatoktól

4.3. 1643: a franciák Rocroinál megsemmisítik a spanyol sereget

4.4. 1643: gyulafehérvári egyezmény: francia-svéd-erdélyi szövetség a császár ellen

4.5. 1645: Dánia újra belép, ezúttal a császár oldalán, de gyors vereség után békét köt

4.6. 1648: Prága sikertelen svéd ostroma

5. 5. a vesztfáliai béke

5.1. Spanyolország elismeri Hollandi függetlenségét

5.2. birodalmi rendek vallási egyenlősége

5.3. 1624-es állapotok visszaállítása a Birodalomban

5.4. birodalmi rendek szabadon szövetkezhetnek nem birodalmi hatalmakkal

5.5. Pfalz visszakapja a választófejedelmi címét → 8. választó

5.6. általános amnesztia

5.7. svájci kanonok függetlenek

5.8. svéd, brandenburgi és francia területi nyereségek