De Profiel School Leer datgene wat je leuk vindt, wat van toegevoegde waarde is en wat perfect...

Persoonlijk mis ik de aansluiting van een snel veranderende maatschappij en het onderwijs. Als we niet veranderen leiden we straks leerlingen op voor een toekomst cq banen welke niet meer bestaan. Daarnaast aandacht voor de leerling en zijn of haar welzijn, later beginnen, elke dag sport, cohesie door een gezamelijke en gezonde lunch, invloed leerlingen en ouders op bestuur, klein en onafhankelijk.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De Profiel School Leer datgene wat je leuk vindt, wat van toegevoegde waarde is en wat perfect matcht bij een vervolgopleiding. Voor toekomstbestendig leren by Mind Map: De Profiel School    Leer datgene wat je leuk vindt, wat van toegevoegde waarde is en wat perfect matcht bij een vervolgopleiding. Voor toekomstbestendig leren

1. gekozen Directeur/Directrice zittingsduur 4 jaar

1.1. Leerling 1/4 stem

1.2. Ouders 1/4 stem

1.3. Docenten 1/2 stem

1.4. onafhankelijk, bewust klein, maximaal 800 leerlingen

2. Leerling, een gezonde leerling die uitdaging vind in wat hij leuk vind.

2.1. iedere leerling volgt de basisvakken en de vakken uit twee profielkeuzes (junior) drie profielkeuzes (medior) of 4 profielkeuzes ( senior)

3. papiervrije school

3.1. Volledig geïntegreerde leeromgeving, intuitief en pro actief

3.1.1. Docent volgt realtime en stuurt bij

3.1.2. Leerling individueel, volledig persoonlijk lesaanbod

3.1.3. leerling groep, workshops en opdrachten

3.1.4. ouders, volgen voortgang en kunnen ondersteunen

3.2. devices

3.2.1. Digibord

3.2.2. Phone

3.2.3. Tablet, Surface, laptop

3.2.4. Watch

4. Expertdocent, Een leraar die zijn vak verstaat, die we weet wat er speelt buiten de school en ieder weet te motiveren om het beste eruit te halen

4.1. Leren leren expert

4.1.1. Elke leraar heeft 25 leerlingen onder zijn hoede als persoonlijke mentor

4.2. vak expert

4.3. maatschappij expert

5. platte democratische organisatie

6. 4 jaar Junior (VMBO) 5 jaar Medior(Havo) 6 jaar Senior (VWO)

6.1. Aansluitend op de behoefte van bedrijfsleven, overheid en vervolg opleidingen

6.2. Profielen

6.2.1. ICT, software (programeren Apps en internet)

6.2.2. ICT, Hardware ( van smartwatch tot zelfrijdende auto

6.2.3. Media & cultuur (communicatie, drama, audio en video

6.2.4. Sport, extra sport, sporteconomie, voeding etc

6.2.5. Business,o.a. economie en marketing

6.2.6. Wetenschap Beta (natuur, wis, bio, schei)

6.2.7. Wetenschap Alpha (taal, recht, kunst, gesch)

6.2.8. Zorg, van ziekenhuis tot hotel

6.2.9. Bouwen en Produceren, van grondstof tot product

6.3. Basis

6.3.1. Nederlands Engels Rekenen psychologie, filosofie en maatschappij

7. lestijden

7.1. 9:15 tot 17:00

7.1.1. 9:15 warming up, sport en bewegen

7.1.2. 10 uur 2 basisvakken lessen/workshops van een uur

7.1.3. 12;00 gezamelijke "gezonde" lunch

7.1.4. 13:00 Individuele opdrachten, bijspijkeren en huiswerk

7.1.5. 14:00 profiel 1 en/of 3, workshops en groepsopdrachten

7.1.6. 15:30 profiel 2 en/of 4 workshops en groepsopdrachten

8. Ouders betrokken en geven 1 keer per jaar een gastles passend bij "hun profiel"

9. Zeer platte organisatie, docentenschool

9.1. Bewust klein en onafhankelijk, max 800 leerlingen

9.2. 1 manager, kleine staf, veel uitbesteden en automatiseren

9.3. Profielteams

10. cultuur

10.1. Stimulerend

10.2. open

10.3. verantwoordelijk

10.4. zelfstandig

11. Gebouw

11.1. Duurzaam

11.2. Flexibel, grote en kleine ruimtes, eigen keuken, podium, laboratorium. werkplaats etc

11.3. Eenvoudig te beheren