Kärnkraft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kärnkraft by Mind Map: Kärnkraft

1. Kostnad

1.1. Det kostar ungefär 20 öre per kilowattimme. Det är mycket dyrare att driva ett kärnkraftverk än dess alternativ (vattenkraft, vindkraft etc)

2. Miljö

2.1. Kärnkraftverk släpper knappt ut några växthusgaser. Däremot släpper kraftverken ut radioaktiva avfall. Kärnkraftverken har inga koldioxidutsläpp. Därför bidrar inte kärnkraften till växthuseffekten.

3. Hur många kärnkraftverk finns det i Sverige?

3.1. Det finns 3 aktiva kärnkraftverk i Sverige.

4. Risker

4.1. Den största risken med kärnkraft är att det skapas radioaktiva avfall vid driften. Om en olycka hände så skulle det vara farligt både för omgivningen och de som jobbar där. Därför måste man bygga kraftverken på ett särskilt sätt så att de förblir säkra.

5. Omfattning

5.1. Kärnkraften står för 45-50% av Sveriges el.

6. Teknik

6.1. Kärnkraftverk utvinner energi genom klyvning av atomer. Denna process kallas fission. Denna process skapas ånga. Ångan driver en turbin som i sin tur driver en generator som producerar el.

7. Producerar mycket mer el än vattenkraft och vindkraft. Om man ville producera lika mycket el med vindkraft så skulle man behöva bygga det tredubbla av de vindkraftverk som finns nu. (Källa karnkraftsinformation.se)

8. Hur länge håller ett kärnkraftverk?

8.1. Ett kärnkraftverk har en beräknad livslängd på minst 40 år. Det kan hålla mycket längre än den beräknade tiden.

9. Kärnkraften är inte förnybar till skillnad från vindkraft och vattenkraft.