Ekosystem = Ekologi i ett visst område

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ekosystem = Ekologi i ett visst område by Mind Map: Ekosystem = Ekologi i ett visst område

1. Ekosystemets faktorer

1.1. Ickelevande faktorer (ambiotiska)

1.1.1. Temperatur

1.1.2. Ljus

1.1.3. Nederbörd

1.1.4. Berggrunden

1.1.5. Tillgång på mineralämnen

1.1.6. Utrymme

1.1.7. Salt

1.1.8. pH

1.2. Levande faktorer (biotiska)

1.2.1. Konkurrens

1.2.2. Predation

1.2.3. Symbios

2. Miljöfaktorer

2.1. Växtsamhälle

2.2. Djursamhälle

2.3. Nedbrytare

3. Näringskedja

3.1. [Ex.1] Växtplankton --> Djurplankton --> Krill --> Isfisk --> Tioarmad bläckfisk --> Kejsarpingvin --> Sjöleopard --> Späckhuggare

3.2. [Ex.2] Växtplankton --> Djurplankton --> Liten fisk --> Stor fisk --> Människa

3.3. Näringsväv = Många näringskedjor ihopkopplade

4. Cirkulerande ämnen

4.1. När en organism dör återgår den till enklare molekyler (med hjälp av nedbrytare), som sedan kan återanvändas av andra organismer.

4.2. Alla organismer behöver:

4.2.1. Kolväten/Kolhydrater (energi, kolkälla/byggsten)

4.2.2. Kväve (proteiner, DNA, RNA

4.2.3. Fosfor (DNA)

4.2.4. Kalium (till annat)

4.2.5. Spårämnen t.ex. magnesium

4.3. I ett ekosystem ~flödar~ energin.

4.3.1. 10 000 kcal producenter

4.3.1.1. 1000 kcal 1:ahandskonsument

4.3.1.1.1. 100 kcal 2:ahandskonsument

4.3.2. ^^^ Det räcker för att producera det v v v

4.3.2.1. Kcal kan ersättas med kg

4.3.3. 90% av all energi förloras i varje steg!!!

5. Sammanfattning

5.1. I ett ekosystem:

5.1.1. Flödar energin

5.1.2. Cirkulerar näringsämnen