Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EL PLANETA TERRA by Mind Map: EL PLANETA TERRA
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

EL PLANETA TERRA

UNIVERS

MOLT GRAN

COSSOS CELESTES A L´ESPAI

GALÀXIES

VIA LÀCTIA

NOSTRA GALÀXIA

SISTEMA SOLAR, TOTS ASTRES GIREN VOLTANT, DEL, PLANETES, COSSOS CELESTES SENSE LLUM PRÒPIA GIREN VOLTANT SOL, ASTRES, COSSOS CELESTES GIREN VOLTANT DE PLANETES

MOVIMENTS TERRA

ROTACIÓ

GIRA SOBRE SÍ MATEIXA

DURADA 24H

CONSEQÜÈNCIES, DIA I NIT, FA POSSIBLE VIDA PLANETA

TRANSLACIÓ

GIR AL VOLTANTA DEL SOL

DURADA: 365 DIES I 6 HORES, 6X4=24 UN DIA MES CADA 4 ANYS- ANY BIXSEST

CONSEQÜÈNCIES, 4 ESTACIONS

FORMA

GEOIDE

DIVIDIDA 2 HEMISFERIS

NORD

+ TERRA

SUD

+ AIGUA

COORDENADES GEOGRÀFIQUES

PARAL.LELS

LÍNIES IMAGINÀRIES ENVOLTEN TERRA PARAL.LELES EQUADOR

MERIDIANS

LÍNIES IMAGINÀRIES QUE VAN DE NORD A SUD

PROJECCIONS

FORMES DIFERENTES REPRESENTAR LA TERRA

CARTÒGRAFS: PERSONES QUE FAN ELS MAPES

TIPUS

CILINDRÍCA, MILLOR PER REPRESENTAR EQUADOR I TRÒPICS

CÒNICA, MILLOR PER REPRESENTAR ZONES TEMPERADES

PLANA O ZENITAL, MILLOR PER REPRESENTAR ZONES POLARS O 1 HEMISFERI

MAPES

SÓN INSTRUMENTS PER ESTUDI GEOGRAFIA

TIPUS

MAPES FÍSICS, RIUS, SERRALADES, MARS

TEMÀTICS, CLIMÀTICS, CLIMES, TEMPERATURES, PRECIPITACIONS, POLÍTICS, CAPITALS, POBLACIONS, ECONÒMICS, PESCA, RAMADERIA/AGRICULTURA, TURISME, INDUSTRIA, DEMOGRÀFICS, MIGRACIONS, NATALITAT, MORTALITAT