Huvigrupid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Huvigrupid by Mind Map: Huvigrupid

1. Õpilased

2. töötajad

3. juhatus/dekanaat

3.1. kaasa

3.1.1. töötajate kaasamine

3.1.2. töötajate jt vajaduste/soovide/ideede arvestamine

3.2. luua parnerlusi teiste koolidega et sarnane edeneks

4. haldusüksus

4.1. teavitamine

4.1.1. sama nagu töötajatel - kõigiga kursis ja kõigile vajalikele teada anda

4.2. konsulteerimine

4.2.1. teiste osapooltega, et oleks ühine arusaam ja samad eesmärgid

4.3. kaasamine

4.3.1. osaleda seminaridel

4.3.2. asjast huvi tundmine ja reaalselt teistega koostööd teha

4.4. koolitamine

4.4.1. seada kindlad eesmärgid ja õiged inimesed kindlatele lahenduste väljatöötamistele

4.5. premeeri

4.5.1. boonused, soodustused

5. haridusministeerium

5.1. hoitakse pidevalt kursis toimuvaga

6. tarnijad jm teenusepakkujad

6.1. teavitamine

6.1.1. parima vajaliku hanke leidmine

7. naabrid (majad ja parkimine)

7.1. teavitamine

7.1.1. postrid, emaili teel muutuste teavitamine

7.2. konsulteerimine

7.2.1. küsitlused - hinnangu saamine, kui muutuseid proovitakse läbi viia

7.3. kaasamine

7.3.1. isik, kellele emailid suunatakse edastab ideed/soovitused õigele isikule

7.3.2. võimalus seminaridel osalemine, kui nemad on huvigrupp

7.4. koolitamine

7.5. premeeri