Oroszország a kora újkorban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Oroszország a kora újkorban by Mind Map: Oroszország a kora újkorban

1. IV. Iván 1533-1547

1.1. legyengült ország

1.1.1. újabb harcok a tatárokkal

1.2. opricsnyina 1565-1572

1.2.1. elszigetelt birodalomrész a belső ellenségek miatt

1.3. a "Rettegett"

2. III. Iván 1462-1505

2.1. Rurik-dinasztia

2.2. cári címet vesz fel:

2.3. Szugyebnyik törvénykönyv, 1497

2.4. leszámol a tatárokkal

2.4.1. egyesíti az orosz területeket

3. zavaros időszak 1613-ig

3.1. Ál-Dimitrijek

3.1.1. IV. Iván elsőszülött fiának vallják magukat, de hamar elbuknak

3.2. folyamatos trónviszályok

4. Romanovok (1613--1917)

4.1. nőágon kapcsolódnak a Rurik-dinasztiához

4.2. utolsó uralkodó: II. Miklós (1917)

4.3. Mihail Fjodorovics megkoronázása: 1613

4.3.1. véget ér a zavaros időszak

5. I. (Nagy) Péter 1698--1725

5.1. cél: Oroszország európai nagyhatalom legyen

5.2. "Ablak Európára"

5.2.1. európai évek : képzett hajóács, hóhér

5.2.2. európai szokások, ruházat, ipari és mezőgazdasági újítások

5.3. nagy sztreleclázadás

5.4. északi háború

5.4.1. 1701--1721

5.4.1.1. svédek (XII. Károly) -- oroszok

5.4.1.2. oroszok nyernek, nystadti béke, 1721

5.5. háború a törökök ellen 1710

5.5.1. XII. Károly náluk van, orosz vereség

5.6. hódítások keletre

5.6.1. Kamcsatka

5.7. Szentpétervár lesz az új központja

5.7.1. közel Európához

6. II. Katalin 1762--1796

6.1. felvilágosult abszolutizmus

6.2. férje III. Péter cár, de őt lemondatják Katalin javára

6.3. északi szerződés

6.3.1. szövetség Lengyelország, Svédország, Oroszország, Poroszország között

6.4. orosz-török háborúk 1768-1774

6.4.1. cél: melegtengeri kijárat szerzése

6.4.2. sikeres, Fekete-tenger

6.4.3. új városok, pl. Odessza

6.5. Lengyelország felosztásai

6.5.1. 1772

6.5.1.1. orosz-porosz-oszták megállapodás

6.5.2. 1793

6.5.2.1. orosz-porosz

6.5.3. 1795

6.5.3.1. orosz-porosz-oszták