Інформаційні системи

This is a sample mind map.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційні системи by Mind Map: Інформаційні системи

1. Приклади

1.1. Програмне забезпечення

1.1.1. сукупність програм на носіях даних і програмних документів, призначених для відлагодження, функціонування і перевірки працездатності ІС

1.2. Апаратне забезпечення

1.2.1. сукупність усіх пристроїв що забезпечують роботу ІС під керівництвом програмного забезпечення

2. люди, завдяки яким я здав цю карту

2.1. Морзе Н.В.

2.2. Володіна І.Л.

2.3. Зарецька І.Т.

2.4. Микула Р.В.

2.5. Єфименко Т.О.

2.6. Струтинська О.В.

3. Історія

3.1. Найдавнішими і найпоширенішими ІС слід вважати бібліотеки. Здавна в бібліотеках збирають книжки, зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду.

3.2. Найстаріші (у моральному і у фізичному розумінні) ІС повністю базувалися на ручній праці.

3.3. У 1950-х роках з'явилися перші інформаційні системи у вигляді електромеханічних бухгалтерських рахункових машин. Вони виконували обробку рахунків та розраховували зарплати. Завдяки цьому зменшувалися витрати і час на підготовку паперових документів.

3.4. У 1960-і роки значення інформаційних систем збільшується. Почали створювати комп'ютерне устаткування із широким колом призначення, яке здатне виконувати безліч функцій

3.5. Як засіб управлінського контролю інформаційні системи почали використовуватися у 1970-х – на початку 1980-х років, що допомогло пришвидшити прийняття рішень.

3.6. Починаючи з 1990-х років і до нашого часу, відбувається переосмислення сфери застосування інформаційних систем. Вони використовуються для глобалізації суспільства.

4. Порти

4.1. USB

4.2. HDMI

4.3. PS/2

4.4. VGA

5. Класифікація

5.1. Інформаційно-аналітичні

5.2. Інформаційно-розв’язуючі

5.3. Інформаційно-аналітичні комплекси

5.4. Інформаційна технологія

5.5. Інформаційний ресурс