Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) by Mind Map: Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)

1. Előzmények

1.1. Tkököly Imre

1.2. Felszabadító háború

1.2.1. Bécs ostroma

1.2.2. Szent Liga létrejötte

1.2.3. Buda visszafoglalása

1.2.4. Győztes csaták

1.2.5. A karlócai béke (1699)

1.3. A háború terhei

1.3.1. Háborús pusztítások

1.3.2. Idegen zsoldosok, török/tatár rablásai

1.3.3. Járványok, nélkülözés az egyes országrészekben + adóterhek

1.3.4. Diploma Leopoldium

1.4. A tokajhegyaljai felkelés (1697)

2. Nemzetközi helyzet

2.1. Török Birodalom

2.2. A spanyol örökösödési háború (1701-1714)

2.3. Északi háború (1700-1721)

3. Az ország lakóinak egybekovácsolása

3.1. Brezáni kiáltvány (1703)

3.2. Vetési pátens

3.2.1. Hadba szólítja a köznépet.

3.2.2. A harcolóknak és családtagjaiknak mentesség az állami és földesúri szolgáltatások alól.

3.3. Gyalui pátens

3.3.1. Nemesek csatlakoztatása

3.3.2. A nemesi kúriák és kastélyok elleni támadások tilalma.

4. Szécsényi országgyűlés

4.1. A rendek fejedelmükké választják Rákóczit

4.2. 24 tagú szenátus létrejötte

4.3. Gazdasági Tanács létrejötte

4.4. Három nagy felekezet szabad működése

4.4.1. Református

4.4.2. Római katolikus

4.4.3. Lutheránus

4.5. Katonának álló jobbágyok és családjuk mentesítése a szolgáltatások alól

5. Ónódi országgyűlés (1707)

5.1. Ellenzék megfélemlítése

5.2. Nemesek is adóznak

5.3. Habsburg-ház detronizációja

6. Katonai helyzet

6.1. Trencséni katasztrófa

6.2. Kölesdi győzelem

6.3. Sárospataki orsszággyűlés (1708.)

6.3.1. Már csak a vitézlő rend akarja folytatni a harcot

6.3.2. A nemesek elpártolnak

6.3.3. Jobbágyság belefáradt a harcokba

6.3.4. Hajdúszabadságot ígérnek mindenkinek, aki a végsőkig kitart

7. A szatmári béke

7.1. I. József hajlik a megegyezésre

7.2. Nagymajtényi fegyverletétel (1711.)

7.3. Résztvevők mind amnesztiát kapnak.

7.4. Szabad vallás gyakorlat, országgyűlés egybehívása, alkotmány visszaállítása.

7.5. A rendeket sértő tisztségek megszüntetése

7.5.1. gubernátor

7.5.2. kormányzó